přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vytvoření zákresu polního hnojiště na portálu farmáře

8.12.2015

Vytvoření zákresu polního hnojiště

Zákresy umístění hnojišť vznikly za účelem zjednodušení práce zemědělce při řešení vhodnosti umístění polního hnojiště (složiště) s ohledem na podmínky ochrany vod a nitrátovou směrnici.

Procesní postup založení polního hnojiště

V hlavním okně aplikace Registr půdy je v mapové části dole umístěn nástroj pro zákres polního hnojiště nebo trvalého skladu hnojiv.  Výběr se provede najetím myši do libovolné části na mapě, následným klikem pravého tlačítka myši ze zobrazené nabídky zvolíte popis „aktivovat kreslení“ a vyberete příslušný typ zákresu zobrazených v comboboxu. Pokud není název zadán, je automaticky vygenerován na základě DPB, na kterém je zákres proveden.

Kliknete na ikonu „nový zákres“ a provedete ruční zákres do mapy. Dodatečnou editaci zákresu provedete kliknutím pravým tlačítkem na provedený zákres a zvolíte popis „editovat“. Samotnou editaci provádíte označením libovolného bodu polygonu a jeho posunem.  Po editaci je nutné zákres uložit kliknutím na ikonu disketky. Pokud plocha zákresu přesáhne 1ha, je při uložení zobrazena upozorňovací hláška a zákres není možné uložit.

Podrobnější popis  je uveden v sekci uživatelské příručky pro LPIS

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem