přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled datových služeb

LPIS - Registr půdy (veřejné služby bez vazby na zem. subjekt)

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
LPI_GDP01A Seznam dílů půdních bloků (GET DPB)
Služba vrací seznam dílů půdních bloků na základě vstupních parametrů. Odpověď obsahuje základní informace o jednotlivých dílech půdních bloků (DPB).
01A BA prod
test
prod
test
Detail
LPI_GDP01B Seznam dílů půdních bloků (GET DPB)
Služba vrací seznam DPB na základě vstupních parametrů. Odpověď obsahuje základní informace o DPB. Oproti verzi 01A došlo k rozšíření requestu. Nově je povinný element TYPDATAKOD, který byl zaveden z důvodů optimalizace velikosti odpovědi služby.
01B BA prod
test
prod
test
Detail
LPI_GPL01C Číselník plodin
Služba pro získání aktuálního stavu číselníku plodin z registru LPIS.
01C BA prod
test
prod
test
Detail
LPI_GPL01D Číselník plodin - verze D
Služba pro získání aktuálního stavu číselníku plodin z registru LPIS. Tento číselník plodin je sdílen i v systému EPH. Služba je rozšířena o EPPO kód u vybraných plodin.
01D BA prod
test
prod
test
Detail
LPI_GPL02A Číselník plodin
Služba slouží pro publikaci číselníku plodin komerčním SW a orgánům státní správy - pro potřeby synchronizace dat v lokálních aplikacích zemědělců s LPIS. Oproti službě LPI_GPL01C obsahuje atributy pro přiřazení plodiny k EFAs plochám a k jednotlivým dotačním titulům, dobrovolných podpor vázaných na produkci a AEO opatřením, a vazbu na plodiny Portálu farmáře, k jednomu ID plodiny pro greening bude vracet všechny plodiny přiřazené z číselníku na Portálu farmáře.
02A BA prod
test
prod
test
Detail
LPI_GNS01A Číselník opatření Nitrátové směrnice (NS).
Služba poskytuje aktuální číselník opatření týkající se Nitrátové směrnice (NS). Kódy opatření jsou poskytovány v jiných WS LPIS.
01A BA prod
test
prod
test
Detail

LPIS - Registr půdy (služby určené pro zem. subjekty)

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
LPI_DDP01A Detail jednoho dílu půdního bloku (DETAIL_DPB)
Cílem služby je veřejnosti poskytuje detailní informace o konkrétnímu DPB evidovaném v LPIS. Vstupem služby je identifikace DPB.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_DDP01B Detail jednoho dílu půdního bloku (DETAIL_DPB)
Cílem služby je veřejnosti poskytuje detailní informace o konkrétnímu DPB evidovaném v LPIS. Vstupem služby je identifikace DPB. Oproti verzi A umožňuje provádět jemnější filtraci DPB na základě vstupních datumových údajů.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_GDP11A Seznam dílů půdních bloků (GET DPB - s filtrací na subjekt)
Služba pracuje s identifikací subjektu. Služba vrací seznam všech dílů půdních bloků konkrétního subjektu či jejich podskupinu na základě vstupních parametrů. Odpověď obsahuje základní informace o jednotlivých dílech půdních bloků (DPB).
11A PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_GDP11B Seznam dílů půdních bloků (GET DPB - s filtrací na subjekt)
Služba vrací seznam všech dílů půdních bloků subjektu, který službu volá či jejich podskupinu na základě vstupních parametrů. Odpověď obsahuje základní informace o jednotlivých dílech půdních bloků (DPB).
11B PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_GCL01A Změny v LPIS
K danému ID SZR služba vrátí informaci, zda od daného data z parametru dotazu do dnešního dne neproběhla u subjektu v LPIS změna v příslušných typech dat.
01A BA prod
test
prod
test
LPI_AEO01B AEO závazky
Služba pro zjišťování dat o AEO závazcích.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_AEO02A AEO závazky
Cílem služby je poskytnou základní informace o závazcích na jednotlivých dílech půdních bloků (DPB) evidovaném v LPIS, které náleží konkrétnímu subjektu.
02A PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_AZP01C AZZP
Služba pro stažení výsledků agrotechnického zkoušení zemědělských půd (AZZP).
01C PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_GKN01B Katastrální parcely k DPB
Služba vrací údaje o parcelách KN nacházejících se pod DPB uživatele (pokud jsou tyto údaje k dispozici). Služba neposkytuje údaje o vlastnictví. Pouze informaci o parcele a LV.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
APA_GJZ02A Jednotná žádost SZIF
Služba poskytuje detailní informace k Jednotné žádosti, kterou eviduje Státní zemědělský intervenční fond. Jedná se o stejná data, která jsou v LPIS nebo IZR prezentována přes GUI.
02A PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_ZZP01B Založení zemědělské parcely
Služba LPI_ZZP01B umožní nad DPB založit zemědělskou parcelu/parcely. Parcely je volitelně možné zakládat včetně geometrie. Dále služba umožňuje u existující parcely provádět změny (plodiny, název, geometrie).
01B PF prod
test
prod
test
Detail
LPI_GPZAK01A Export pracovních zákresů
Webová služba umožnuje provést export pracovních zákresů, které jsou v systému LPIS evidovány u konrétního subjektu. Export obsahuje jak geometrii tak popisné údaje.
01A PF prod
test
prod
test
Detail

IZR - Registr zvířat

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
IZR_CKD01A Číselník kategorie zvířat pro krmné dny
Služba poskytuje číselník kategorií zvířat pro krmné dny.
01A BA prod
test
prod
test
Detail
IZR_GAZ01A Aktuálně chovaná zvířata
Služba pro získání dat o individuálně evidovaných zvířatech.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_GAZ01B Aktuálně chovaná zvířata
Služba pro získání dat o individuálně evidovaných zvířatech. Služba logicky nahrazuje stahování dat pro stájový registr.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_ZVI01A Stažení detailních informací o zvířatech.
Služba umožňuje pro konkrétní CZ zvířete zjistit základní údaje o zvířeti a dále údaje o jeho pohybech, polohách, systému chovu, potomcích, přirozené plemenitbě a zmetání.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_GCZ01A Číselník zvířat
Služba pro získání číselníku zvířat a dalších podružných číselníků pro návazné IZR služby.
01A BA prod
test
prod
test
Detail
IZR_GIZ01A Informace o zvířatech
Služba poskytuje informace o zvířatech k sestavení „nákupních lístků". Služba je určena pro provozovatele jatek.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_HPK01A Hlášení a pohyby zvířat – Kozy
Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie KOZ (Kozy).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_HPO01A Hlášení a pohyby zvířat – Ovce
Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie OVC (Ovce).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_HPT01A Hlášení a pohyby zvířat – Tuři
Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie TUR (Tuři).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_HPT01B Hlášení a pohyby zvířat – Tuři
Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie TUR (Tuři). Služba obsahuje v odpovědi údaje o porodní hmotnosti.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_KMD02A Krmné dny - detail
Služba poskytuje počty zvířat v jednotlivých krmných kategoriích a počet krmných dnů za zadané období. Slouží mj. k nápočtu produkce statkových hnojiv za určité období.
02A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OCI01A Ověření čipování
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení o přidělení elektronického identifikátoru (čipování).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_CHIZZ01B Chybníky čipování
Cílem služby je pro konkrétní provozovnu chovatele, případně za celý subjekt, a datumový interval poskytnout chybníky individuálně značených zvířat ze zpracování hlášení přidělení elektronického identifikátoru.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_ODH01B Ověřování a zasílání hlášení - ovce, kozy
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení přesunu ovcí a koz na dočasné hospodářství.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OUZ01A Objednané ušní známky
Služba poskytuje seznam objednaných nových ušních známek za jednotlivé provozovny pro daný subjekt.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OUZ01B Objednané ušní známky
Služba poskytuje seznam objednaných nových ušních známek za jednotlivé provozovny pro daný subjekt.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OZK01A Ověřování a zasílání hlášení - Kozy
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh KOZ (Kozy).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OZK01B Ověřování a zasílání hlášení - Kozy (dávkové zpracování N hlášení za více provozoven a stájí)
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh KOZ (Kozy). Oproti verzi 01A je možné ve službě 01B v rámci 1 requestu/dávce předat více hlášení za různé provozovny a stáje.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OZO01A Ověřování a zasílání hlášení - Ovce
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh OVC (Ovce).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OZO01B Ověřování a zasílání hlášení - Ovce (dávkové zpracování N hlášení za za více provozoven a stájí)
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh OVC (Ovce). Oproti verzi 01A je možné ve službě 01B v rámci 1 requestu/dávce předat více hlášení za různé provozovny a stáje.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OZT01A Ověřování a zasílání hlášení - Tuři
Služba umožňuje ověřování validity hlášení nebo zasílání nových hlášení pro druh TUR (Tuři) do ústřední evidence zvířat (IZR).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_OZT01B Ověřování a zasílání hlášení - Tuři (dávkové zpracování N hlášení za více provozoven a stájí)
Služba umožňuje ověřování validity hlášení nebo zasílání nových hlášení pro druh TUR (Tuři) do ústřední evidence zvířat (IZR). Oproti verzi 01A je možné ve službě 01B v rámci 1 requestu/dávce předat více hlášení za různé provozovny a stáje.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_PPT01A Přirozená plemenitba turů
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení přirozené plemenitby pro druh TUR (tuři).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_CHPP01A Chybníky přirozená plemenitba
Cílem služby je pro konkrétní provozovnu, nebo za celý subjekt a datumový interval poskytnout chybníky z hlášení přirozené plemenitby.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_PRO01A Provozovny
Služba poskytuje informace o provozovnách a jejich změnách.
01A BA prod
test
prod
test
Detail
IZR_PRO01B Provozovny
Služba poskytuje informace o provozovnách a jejich změnách.
01B BA prod
test
prod
test
Detail
IZR_SEI01A SEurop hlášení Individuálně evidovaných zvířat
Služba provádí zápis SEUROP hlášení klasifikace individuálně evidovaných zvířat do IZR. Zapsaná data jsou zafrontována ke zpracování na straně IZR.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_SEP01A SEurop hlášení Prasata
Služba provádí zápis SEUROP hlášení klasifikace prasat do IZR. Zapsaná data jsou zafrontována ke zpracování na straně IZR.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_ZPH01A Zvířata prošlá hospodářstvím
Služba umožňuje stažení seznamu zvířat prošlých hospodářstvím za zadané období.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_PLM01A Ověření původu telete (služba neslouží k doplnění původu)
Služba je určena k ověření původu telete.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
IZR_PSN01A Počty skupinově evidovaných zvířat pro výpočet intenzity pro zelenou naftu
Služba poskytuje počty skupinově evidovaných zvířat pro druh PRA (prasata) a DRU (drůbež) v konzistentní formě se způsobem výpočtu intenzity pro zelenou naftu k určitému zdaňovacímu období.
01A PF prod
test
prod
test
Detail

EPH – evidence přípravků a hnojiv

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
EPH_GSO01B Číselník škodlivých organismů (GET_CISELNIK_SO)
Služba vrací stávajícího číselníku ŠO EPH i číselník ŠO podle PPP (informační systém ÚKZÚZ). Odlišeno je to typem PP.
01B BA prod
test
prod
test
Detail
EPH_STP01A Statistiky – přípravky na ochranu rostlin
Služba je určena pro předávání sumárních dat přehledu pěstovaných plodin k 31.5. a 30.11. a roční spotřeby přípravků na ochranu rostlin od zemědělců vůči ÚKZÚZ, prostřednictvím aplikace EPH, v rámci níž je držena historie předaných dat.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
EPH_GCP01C Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU_ROZSIRENY)
Cílem služby je poskytnou kompletní informace o povolených přípravcích na ochranu rostlin formou strojově zpracovatelného formátu pro uživatele lokálních zemědělským SW.
01C BA prod
test
prod
test
Detail
EPH_GCP01D Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU_ROZSIRENY)
Cílem služby je poskytnou kompletní informace o povolených přípravcích na ochranu rostlin formou strojově zpracovatelného formátu pro uživatele lokálních zemědělským SW.
01D BA prod
test
prod
test
Detail
EPH_GCP01E Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU_ROZSIRENY)
Cílem služby je poskytnou kompletní informace o povolených přípravcích na ochranu rostlin formou strojově zpracovatelného formátu pro uživatele lokálních zemědělským SW.
01E BA prod
test
prod
test
Detail
EPH_GCP01F Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU_ROZSIRENY)
Cílem služby je poskytnou kompletní informace o povolených přípravcích na ochranu rostlin formou strojově zpracovatelného formátu pro uživatele lokálních zemědělským SW.
01F BA prod
test
prod
test
Detail
EPH_GCP01G Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU_ROZSIRENY)
Cílem služby je poskytnou kompletní informace o povolených přípravcích na ochranu rostlin formou strojově zpracovatelného formátu pro uživatele lokálních zemědělským SW.
01G BA prod
test
prod
test
Detail
EPH_IMP01A EPH_IMPORT
Služba pro import evidence aplikací hnojiv a POR
01A PF prod
test
prod
test
Detail
EPH_EXP01A Export dat zadaných do systému EPH.
Služba poskytuje data pořízená v EPH přes GUI aplikace. Služba vrací data aplikací hnojiv, POR a pastev zadaných do systému EPH.
01A PF prod
test
prod
test
Detail

RVI - Registr vinic

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
RVI_GCV01A Číselník vinic (GET_CISELNIK_VINICE)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku vinic
01A BA prod
test
prod
test
Detail
RVI_GCV01B Číselník vinic (GET_CISELNIK_VINICE)
Služba pro získání aktuálního stavu číselníku vinic - verze B - rozšířená
01B BA prod
test
prod
test
Detail
RVI_GRV01A Data o vinicích (GET_DATA_VINICE)
Služba pro získání aktuálních dat o vlastních vinicích.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_GRV01B Data o vinicích (GET_DATA_VINICE)
Služba pro získání aktuálních dat o vlastních vinicích včetně údajů o údajů párování vinic na DPB v LPIS a informace o kvalitě vazby.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_PSK01B Prohlášení o sklizni (PROHL_SKLIZEN)
služba umožňuje podávat prohlášení o sklizni z lokálních SW - verze B
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_PZA01B Podání prohlášení o zásobách
Služba pro podání prohlášení o zásobách
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_PVH01A Výkup hroznů (PODPORA_VYKUPU_HROZNU)
Služba pro podporu výkupu hroznů
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_EVK01A Evidenční kniha obchodního zprostředkovatele
Veřejná webová služba, prostřednictvím které mohou obchodní zprostředkovatelé (OZ) zapisovat nové, editovat stávající, případně mazat záznamy v evidenční knize obchodního zprostředkovatele v Registru vinic.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_PPR01B Prohlášení o produkci (PROHL_PRODUKCE)
Služba umožňuje podávat prohlášení o produkci z lokálních SW - verze B
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_VIZ01A Víno originální certifikace - import zatřídění
Služba poskytuje rozhraní pro vkládání rozhodnutí o zatřídění vín VOC a umožňuje ověřit data vůči Registru vinic na základní kontroly bez vložení do DB RV.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_VOC01A Víno originální certifikace - čtení dat
Služba poskytuje odrůdy, subjekty a vinice subjektu evidované v Registru vinic k příslušnému VOC
01A PF prod
test
prod
test
Detail

RCH – Registr chmelnic

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
RCH_PZC01A PUT Žádost o ověření chmele
Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o ověření chmele do Registru chmelnic.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RCH_PHL01A Hlášení (PUT_HLASENI_CHMELNICE)
Služba zabezpečuje předání dat z lokálního SW do Registru chmelnic. Ve volání se předávají data prohlášení označovacích štítků. V odpovědi se propaguje stav přijetí dat do registru chmelnic včetně případných chybových stavů.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RCH_GZC01A GET Žádost o ověření chmele
Služba slouží k získání datové zprávy obsahující informace o žádosti o ověření chmele z Registru chmelnic.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RCH_GST01A Štítky (GET_STITKY)
Služba poskytuje vydané štítky pěstitelům pro certifikaci s informacemi pořízenými v RC na základě přijatých žádosti o přidělení štítků, které pěstitelé podávají před vlastní sklizní.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RCH_GCH01A Chmelnice (GET_CHMELNICE)
Služba vrací pro subjekt seznam registrovaných chmelnic k aktuálnímu datu.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RCH_GCC01A Číselník chmelnic (GET_CISELNIK_CHMELNIC)
Služba pro získání aktuálního stavu číselníků chmelnic.
01A BA prod
test
prod
test
Detail

Obecné číselníky rezortu MZe

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
SZR_CIS01A Číselníky
Služba poskytuje číselníky oblastí, krajů, okresů, obcí, částí obcí, správních obvodů obcí s rozšířenou působností, správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, pražských obvodů, správních obvodů, městských částí, pošt a číselník KÚ z dat SZR (RUIAN).
01A BA prod
test
prod
test
Detail
SDB_OPA01A GET Číselník opatření
Cílem služby je poskytnou prostřednictvím webové služby (v XML struktuře) číselník dotačních opatření, které jsou používány plošně v systémech MZe a SZIF. Číselníky jsou například používané v datech jednotné žádosti - služba APA_GJZ02A.
01A BA prod
test
prod
test
Detail

Evidence zemědělských podnikatelů (EZP)

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
SZR_EZP03B Evidence zemědělského podnikatele
Služba umožňuje získání veřejné údaje z Evidence zemědělského podnikatele (EZP).
03B BA prod
test
prod
test
Detail

VÚZT - Výzkumný ústav zemědělské techniky

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
EPO_RHN01A RacionalniHnojeni
Služba na základě plodiny, požadovaného výnosu, údajů z AZZP, informací o posledním hnojení a nepovinného seznamu obvykle používaných hnojiv vrací návrh optimálního hnojení.
01A BA prod
test
prod
test
Detail

ÚKZÚZ – Odbor osiv a sadby

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
OOS_CIS01B Číselníky
Služba slouží k získání vybraných číselníků z Informačního systému odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (ISOOS), které jsou nezbytné pro použití v ostatních OOS službách.
01B BA prod
test
prod
test
Detail
OOS_CIS01C Číselníky
Služba slouží k získání vybraných číselníků z Informačního systému odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (ISOOS), které jsou nezbytné pro použití v ostatních OOS službách.
01C BA prod
test
prod
test
Detail
OOS_ZUP01C Žádost o uznání porostu
Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání množitelského porostu do Informační systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
01C PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GVP01A Získání výsledků přehlídek porostů
Služba pro získávání výsledků přehlídek porostů, které jsou evidované v systému ISOOS. Služba vrací ukončené i neukončené přehlídky.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GVP01B Získání výsledků přehlídek porostů
Služba pro získávání výsledků přehlídek porostů, které jsou evidované v systému ISOOS. Služba vrací ukončené i neukončené přehlídky.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_ZUO01A Žádost o uznání osiva
Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání osiva evidované systému ISOOS.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GVO01A Získání seznamu podaných žádosti o uznání osiva a výsledky rozborů konkrétních žádostí
Služba slouží k získání podaných žádostí o uznání osiva a obsahuje výsledky příslušných laboratorních rozborů ze systému ISOOS.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_LRO01A Zasílání výsledků laboratorních rozborů
Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující výsledky laboratorních rozborů k žádosti o uznání osiva do IS OOS
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_PMP01A Zasílání výsledků míchacího protokolu travní směsi
Služba je určena pro odborné osivářské SW. Služba slouží k zaslání míchacího protokolu travní směsi do Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GMP01A Získání míchacích protokolů směsi
Služba slouží k získání potvrzených míchacích protokolů směsí v Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ. Služba nevrací dosud nezpracované míchací protokoly ze strany ÚKZÚZ.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_PZN01A Zaslání objednávky návěsek
Služba slouží k zaslání objednávky návěsek do Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (ISOOS).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GZN01A Získání přehledu objednávek návěsek
Služba slouží k získání přehledu objednávek návěsek z Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
EAA_GMS01A Databáze dostupných ekologických osiv
Služba poskytuje přístup do databáze ekologických osiv vedené ÚKZÚZ s možností různých filtračních kritérií.
01A BA prod
test
prod
test
Detail
OOS_GVP02A Přehled přehlídek porostů (pro přehlížitele)
Služba pro získávání výsledků přehlídek porostů, které jsou evidované v systému ISOOS. Služba vrací ukončené i neukončené přehlídky. Verze služby pro přehlížitele.
02A PF test test
OOS_GPPP01A Výsledky uznávacího řízení porostů
Služba poskytuje pro vlastníky odrůd přístup k průběžným i závěrečným statistikám uznávacího řízení porostů. Statistiky jsou poskytovány na odrůdy, které jsou subjektu přiřazeny.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GPZO01A Výsledky uznávacího řízení osiv
Služba poskytuje pro vlastníky odrůd přístup k průběžným i závěrečným statistikám uznávacího řízení osiv. Statistiky jsou poskytovány na odrůdy, které jsou subjektu přiřazeny.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_PPRP01A Zasílání výsledků přehlídek porostů
Služba je určena pro pověřené přehlížitele, kteří ve spolupráci s ÚKZÚZ provádějí přehlídky porostů.
01A PF test test

RHN - Registr hnojiv

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
RHN_GHN01C Číselník hnojiv (GET_CIS_HNOJIV)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku hnojiv - verze C
BA prod
test
prod
test
Detail
RHN_GHN01D Číselník hnojiv (GET_CIS_HNOJIV)
Služba poskytuje údaje aktuální údaje Registru hnojiv. Služba nevrací hnojiva určená pro malospotřebitele.
01D BA prod
test
prod
test
Detail

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
SRS_TSO01A Škodlivé organismy
Veřejná služba dostupná z Portálu farmáře, která poskytuje přehled z monitoringu škodlivých organismů, který provádí Státní rostlinolékařská správa. Na základě vstupních dat, služba poskytuje za období 30 dní zpětně detailní přehled o provedených nálezech.
01A BA prod
test
prod
test
Detail
RVI_NOU01B Informace o odrůdách
Služba zprostředkovává veřejně publikovatelné informace o plodinách, odrůdách, subjektech a jejich vazbách na odrůdy, registraci odrůd, právní ochraně odrůd, genetických modifikacích odrůd, klonech odrůd, popisech odrůd, fakturacích za registraci a zkoušky odrůd a číslo zápisu do státní odrůdové knihy.
01B BA prod
test
prod
test
Detail
EAA_RDP01A Registr distributorů POR
Služba poskytuje data z Registru distributorů přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele. Data jsou aktualizována průběžně.
01A BA prod
test
prod
test
Detail

Registr podpor malého rozsahu (de minimis)

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
RDM_PUB01A Veřejné informace (PUBLIC)
Služba slouží pro čtení veřejně dostupných údajů z registru.
01A BA prod
test
prod
test
Detail
RDM_PUB01B Veřejné informace (PUBLIC)
Služba slouží pro čtení veřejně dostupných údajů z registru.
01B BA prod
test
prod
test
Detail
RDM_PUB01C Veřejné informace (PUBLIC)
Služba slouží pro čtení veřejně dostupných údajů z registru.
01C BA prod
test
prod
test
Detail
RDM_CRP01A Číselník režimů podpory
Služba poskytuje aktuální stav číselníku režimů podpory.
01A BA prod
test
prod
test
Detail
RDM_CRP01B Číselník režimů podpory
Služba poskytuje aktuální stav číselníku režimů podpory.
01B BA prod
test
prod
test
Detail
RDM_CIS01A Číselníky RDM
Služba vrací seznam položek číselníků (dle zvoleného číselníku).
01A BA prod
test
prod
test
Detail
RDM_POI01A Vložení podpory
Služba slouží pro založení subjektu, jeho účetních období a podpor do registru.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RDM_POI01B Vložení podpory
Služba pro vložení nové podpory.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RDM_EDI01A Úprava nebo zrušení podpory
Služba slouží pro úpravu nebo zrušení podpory dříve vložené do registru.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RDM_EDI01B Úprava nebo zrušení podpory
Služba je určena pro editaci a smazání existující podpory.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RDM_EDI01C Úprava nebo zrušení podpory
Služba je určena pro editaci a smazání existující podpory.
01C PF test test Detail
RDM_INF01A Informace o subjektu
Služba vrací informace o příjemci a přidělených podporách.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RDM_INF01B Informace o subjektu
Služba poskytuje komplexní informace o podporách subjektu z registru RDM.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RDM_INF01C Informace o subjektu
Služba poskytuje komplexní informace o podporách subjektu z registru RDM.
01C PF test test Detail
RDM_SUS01A Vyhledání subjektu
Služba umožňuje vyhledání subjektu v registru de minimis.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RDM_POO01A Ověření podpory
Služba vrací ověření podpory.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RDM_TRP01A Transformace podniků
Služba pro převod podpory jinému příjemci / příjemcům (transformace podniků).
01A PF prod
test
prod
test
Detail

Centrální registr vodoprávní evidence

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
RVE_GRV01A Rozhodnutí vodoprávní evidence
Služba vrací rozhodnutí publikovaná v Centrálním registru vodoprávní evidence.
01A PF prod
test
prod
test
Detail

ERMA

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
ERM_ZVG01A ERM_ZVG01A
Žádost o Vyhlášení Genové základny.
01A PF prod
test
prod
test
ERM_ZUU01A ERM_ZUU01A
Žádost o uznání zdroje RM - uznané jednotky.
01A PF prod
test
prod
test
ERM_ZPU01A ERM_ZPU01A
Žádost o Prodloužení Uznané jednotky.
01A PF prod
test
prod
test
ERM_ZPP01A ERM_ZPP01A
Vložení žádosti o Potvrzení původu.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
ERM_ZPG01A ERM_ZPG01A
Žádost o Prodloužení Genové základny.
01A PF prod
test
prod
test
ERM_VVG01A ERM_VVG01A
Výsledek žádosti o Vyhlášení Genové základny.
01A PF prod
test
prod
test
ERM_VUU01A ERM_VUU01A
Výsledek žádosti o uznání zdroje RM - uznané jednotky.
01A PF prod
test
prod
test
ERM_VPU01A ERM_VPU01A
Výsledek žádosti o Prodloužení Uznané jednotky.
01A PF prod
test
prod
test
ERM_VPP01A ERM_VPP01A
Výsledek zpracování žádosti o Potvrzení původu.
01A PF prod
test
prod
test
ERM_VPG01A ERM_VPG01A
Výsledek žádosti o Prodloužení Genové základny.
01A PF prod
test
prod
test
ERM_OSR01A ERM_OSR01A
Oznámení o sběru reprodukčního materiálu.
01A PF prod
test
prod
test

ÚKZÚZ - evidence pohybů přípravků na ochranu rostlin

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
JUP_INSPOH01A Jednotné úložiště pohybů - zápis
Služba pro zápis a aktualizaci pohybů v Jednotném úložišti pohybů (JUP). Distributoři přípravků na ochranu rostlin touto službu plní oznamovací povinnost vůči MZe a ÚKZÚZ.
01A PF test test Detail

 1. Typ služby - zabezpečení

  • BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace). Služba je volně dostupná veřejnosti.
  • PF - služba vyžaduje autorizaci minimálně na úrovni loginu do portálu farmáře a WS klíče
   (ve formátu vOKO-wss:Token), je možné použít i elektronický podpis (ve formátu xml:Signature). O zřízení přístupu do PF eAGRI lze požádat dle následujícího postupu. Postup tvorby hash je uveden zde. Ověření/vytvoření tokenu pro konkrétní request je možné provést na této stránce.
 2. prod/test - obsah políčka u příslušné služby říká, zda je aktuálně daná služba vystavena na testovacím či produkčním prostředí, nebo na obou prostředích. Pokud je u dané služby v příslušném políčku k dispozici "WSDL" (je zde uveden text "WSDL", který zároveň slouží jako odkaz k jeho stažení), pak je služba na daném prostředí vystavena.

 3. Důležité upozornění! Mozilla Firefox (a některé další prohlížeče) nezobrazují XML korektně. Více informací najdete na stránce postupy.

 4. Informace ke specifickým elementům v requestu služeb:

  1. SERVICEID - služby BA i PF
   Požadovaná služba se rozlišuje hodnotou parametrem SERVICEID uvnitř každé zprávy (requestu). Tedy: Volání příslušné služby provedete tak, že její identifikátor (např. LPI_DDP01A) vložíte do parametru SERVICEID.

  2. subjectID - služby PF
   Do elementu Subject se vkládá povinný atribut subjectID, který obsahuje SZRID, které přidělilo MZe nebo SZIF v rámci registrace firmy do Portálu farmáře eAGRI. Hodnota SZRID je k dispozici po přihlášení do PF eAGRI.cz a po kliknutí na uživatelské jméno v horním pravém rohu.

  3. UIDkey - služba PF
   Do elementu UIDkey se vkládá povinný atribut přiděleného přidělení login uživatele - 99xxx nebo 98xxx.

  4. RequestID - služby BA i PF
   Jedná se o nepovinný element, který umožňuje "označkovat" request volitelným identifikátorem ze strany informačního systému subjektu. Hodnota se potom vrací v odpovědi služby.

  5. AppInfo - služby BA i PF
   Nepovinný element, kam může konzument umístit specifikaci svého SW a použité verze.