přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled datových služeb

LPIS - Registr půdy

Service ID Název služby, popis Verze Typ
1
WSDL
23
Ukázky
3
Věcný popis
LPI_DDP01A Díl půdního bloku (DETAIL_DPB)
služba poskytuje detailní informace ke konkrétnímu DPB evidovaném v LPIS
01A PF prod
test
request
response
info
LPI_GDP01A Díl půdního bloku (GET_DPB)
služba poskytuje základní informace o dílu půdního bloku (DPB) evidovaném v LPIS
01A BA prod
test
request
response
pdf
LPI_GDP01B Díl půdního bloku (GET_DPB)
služba poskytuje základní informace o dílu půdního bloku (DPB) evidovaném v LPIS
01B BA prod
test

request ZAKLADMIN

response ZAKLADMIN

 

request ZAKLAD + KATUZE

response ZAKLAD + KATUZE

info
LPI_GDP11A Díl půdního bloku (GET_DPB)
služba poskytuje základní informace o dílech půdního bloku (DPB) evidovaných v LPIS, které náleží konkrétnímu subjektu
11A PF prod
test
request
response
pdf
LPI_GDP11B Díl půdního bloku (GET_DPB)
služba poskytuje základní informace o dílech půdních bloků (DPB) evidovaných v LPIS, které náleží uživateli, který službu konzumuje.
11B PF prod
test
ukázky v detailu služby info
LPI_GPL01A Číselník plodin (GET_CISELNIK_PLODIN)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku plodin z registru LPIS
01A BA prod
test
request
response
pdf
LPI_GPL01B Číselník plodin (GET_CISELNIK_PLODIN)
služba poskytuje číselník plodin (rozšířená verze oproti LPI_GPL01A – viz dokumentace)
01B BA prod
test
request
response
pdf
LPI_GPL01C Číselník plodin (GET_CISELNIK_PLODIN)
služba poskytuje číselník plodin (rozšířená verze oproti LPI_GPL01B – viz dokumentace)
01C BA prod
test
request
response
pdf
LPI_GPL02A Číselník plodin (GET_CISELNIK_PLODIN)
služba poskytuje číselník plodin (rozšířená verze oproti LPI_GPL01C – viz dokumentace)
02A BA prod
test
request
response
pdf
LPI_GCL01A Změny v LPIS (GET_CHANGE_LPIS)
služba pro získání změn v registru LPIS
01A BA prod
test
request
response
pdf
LPI_GNS01A Číselník hnojiv (GET_NITRATOVA_SMERNICE)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku hnojiv (pro oblast NS)
01A BA prod
test
request
response
pdf
LPI_GHN01A Číselník hnojiv (GET_CIS_HNOJIV)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku hnojiv
01A BA prod
test
request
response
pdf
LPI_GHN01B Číselník hnojiv (GET_CIS_HNOJIV)
služba poskytuje číselník hnojiv (rozšířená verze oproti LPI_GHN01A – viz dokumentace)
01B BA prod
test
request
response
pdf
LPI_HPB01D Historie půdních bloků (GET_PB_HISTORY)
služba pro stažení historie půdních bloků - verze D
01D PF prod
test
request
response
pdf
LPI_HPB01E Historie půdních bloků (GET_PB_HISTORY)
služba pro stažení historie půdních bloků - verze E
01E PF prod
test
request
response
LPI_HPB01F Historie půdních bloků (GET_PB_HISTORY)
služba pro stažení historie půdních bloků - verze F
01F PF prod
test
request
response
LPI_AEO01A AEO závazky (GET_AEO_ZAVAZKY)
služba pro zjištění dat o AEO závazcích
01A PF prod
test
request
response
pdf
LPI_AEO01B AEO závazky (GET_AEO_ZAVAZKY)
služba pro zjištění dat o AEO závazcích - verze B - rozšířená
01B PF prod
test
request
response
pdf
LPI_AZP01A AZP (GET_AZP)
služba pro stažení výsledků AZP
01A PF prod
test
request
response
pdf
LPI_AZP01B AZP – verze B (GET_AZP-B)
služba pro stažení výsledků AZP – rozšířená o „druh půdy“
01B PF prod
test
request
response
pdf
LPI_AZP01C AZP – verze C (GET_AZP-C)
služba pro stažení výsledků AZP – rozšířená o atribut hodnoceni u jednotlivých měření a atribut kultura
01C PF prod
test
request
response
pdf
LPI_GKN01A GET_KN
Služba vrací údaje o parcelách KN včetně historie parcel KN na daném území od data zahájení historizace v LPIS
01A PF prod
test
request
response
pdf
APA_GJZ02A Data jednotné žádosti (GET_JZ)
služba poskytuje údaje k jednotné žádosti jak jsou prezetovány v LPIS a uložené v systému SZIF
02A PF prod
test

request

response

info

IZR - Registr zvířat

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 WSDL23 Ukázky3 Věcný popis
IZR_CHC01A Chybníky čipování
Cílem služby je pro konkrétní provozovnu chovatele, případně za celý subjekt, a datumový interval poskytnout chybníky individuálně značených zvířat ze zpracování hlášení přidělení elektronického identifikátoru.
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_CHIZZ01B Chybníky čipování
Cílem služby je pro konkrétní provozovnu chovatele, případně za celý subjekt, a datumový interval poskytnout chybníky individuálně značených zvířat ze zpracování hlášení přidělení elektronického identifikátoru.
01B PF prod
test
request
response
pdf
IZR_CHPP01A Chybníky přirozená plemenitba
Cílem služby je pro konkrétní provozovnu, nebo za celý subjekt a datumový interval poskytnout chybníky z hlášení přirozené plemenitby.
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_CKD01A Číselník kategorie zvířat pro krmné dny
Služba poskytuje číselník kategorie zvířat pro krmné dny
01A BA prod
test
request
response
pdf
IZR_GAZ01A Aktuálně chovaná zvířata (GET_AKTUAL_ZVIRATA)
služba pro získání dat o individuálně evidovaných zvířatech
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_GAZ01B Aktuálně chovaná zvířata - verze B
Služba pro stažení aktuálního seznamu zvítat
01B PF prod
test
request
response
pdf
IZR_GCZ01A Číselník zvířat (GET_CISELNIK_ZVIRAT)
služba pro získání číselníku zvířat
01A BA prod
test
request
response
info
IZR_GIZ01A Informace o zvířatech
Služba poskytuje informace o zvířatech k sestavení „nákupních lístků“.
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_HPB01A Hlášení a pohyby zvířat – Běžci
Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie BEZ (Běžci)
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_HPK01A Hlášení a pohyby zvířat – Kozy
Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie KOZ (kozy)
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_HPO01A Hlášení a pohyby zvířat – Ovce
Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie OVC (Ovce)
01A PF prod
test
request
response
info
IZR_HPT01A Hlášení a pohyby zvířat – Tuři
Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie TUR (Tuři)
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_KMD02A Krmné dny - detail (KRMNE_DNY_DETAIL)
služba pro získání přehledu krmných dnů ...
02A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_OCI01A Ověření čipování
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení o přidělení elektronického identifikátoru (čipování).
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_ODH01A Ověření dočasného hospodářství
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení přesunu na dočasné hospodářství.
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_OUZ01A Objednané ušní známky
Služba poskytuje seznam objednaných nových ušních známek za jednotlivé provozovny pro daný subjekt
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_OUZ01B Objednávky ušních známek - verze B
Služba poskytuje seznam objednaných nových ušních známek za jednotlivé provozovny pro daný subjekt.
01B PF prod
test
request
response
pdf
IZR_OZB01A Ověřování a zasílání hlášení - Běžci
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh BEZ (běžci)
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_OZK01A Ověřování a zasílání hlášení - Kozy
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh KOZ (kozy)
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_OZO01A Ověřování a zasílání hlášení - Ovce
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh OVC (ovce)
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_OZS01A Ověřování a zasílání hlášení - Skupinové
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druhy PRA (prasata), PRD (divoká prasata), MUF (mufloni), DAN (daňci), JEL (jelenovití)
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_OZT01A Ověřování a zasílání hlášení - Tuři
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh TUR (Tuři)
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_PPT01A Přirozená plemenitba turů
Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení přirozené plemenitby pro druh TUR (tuři).
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_PRO01A Provozovny
Služba poskytuje informace o provozovnách a jejich změnách.
01A BA test request
response
pdf
IZR_SEI01A SEurop hlášení Individuálně evidovaných zvířat
Služba se dotazuje do IZR na výsledky klasifikace individuálně evidovaných zvířat
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_SEP01A SEurop hlášení Prasata
Služba se dotazuje do IZR na výsledky klasifikace prasat
01A PF prod
test
request
response
pdf
IZR_ZPH01A Zvířata prošlá hospodářstvím
Služba umožňuje stažení seznamu zvířat prošlých hospodářstvím za zadané období.
01A PF prod
test
request
response
pdf

EPH – evidence přípravků a hnojiv

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 WSDL23 Ukázky3 Věcný popis
EPH_GSO01A Číselník škodlivých organismů (GET_CISELNIK_SO)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku škodlivých organismů
01A BA

prod

test

request
response
pdf
EPH_GSO01B Číselník škodlivých organismů (GET_CISELNIK_SO)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku škodlivých organismů - verze B
01B BA

prod

test

request
response
pdf
EPH_STP01A Statistiky – přípravky na ochranu rostlin
služba pro předávání agregovaného osevního postupu a spotřeby přípravků na ochranu rostlin
01A PF

prod

test

request
response
pdf
EPH_GCP01A Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU)
služba předává rozšířený číselník POR v EPH uživatelům lokálních zemědělských SW
01A BA

prod

test

request

response

pdf
EPH_GCP01B Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU_ROZSIRENY)
služba pro získání aktuálního stavu (rozšířeného) číselníku přípravků
01B BA

prod

test

request

response

pdf
EPH_GCP01C Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU_ROZSIRENY)
služba pro získání aktuálního stavu (rozšířeného) číselníku přípravků
01C BA

prod

test

request

response

pdf
EPH_GCP01D Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU_ROZSIRENY)
služba pro získání aktuálního stavu (rozšířeného) číselníku přípravků
01D BA

prod

test

request

response

pdf
EPH_GCP01E Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU_ROZSIRENY)
služba pro získání aktuálního stavu (rozšířeného) číselníku přípravků
01E BA

prod

test

request

response

pdf
EPH_GCP01F Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU_ROZSIRENY)
služba pro získání aktuálního stavu (rozšířeného) číselníku přípravků
01F BA

prod

test

request

response

pdf
EPH_GCP01G Číselník přípravků (GET_CISELNIK_PRIPRAVKU_ROZSIRENY)
služba pro získání číselníku přípravků na ochranu rostlin registrovaných ÚKZÚZ.
01G BA

prod

test

request

response

info
EPH_IMP01A EPH_IMPORT
Služba pro import evidence aplikací hnojiv a POR
01A PF

prod

test

request

response

pdf

RVI - Registr vinic

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 WSDL23 Ukázky3 Věcný popis
RVI_GCV01A Číselník vinic (GET_CISELNIK_VINICE)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku vinic
01A BA

prod

test

request

response

pdf
RVI_GCV01B Číselník vinic (GET_CISELNIK_VINICE)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku vinic - verze B - rozšířená
01B BA

prod

test

request

response

pdf
RVI_GRV01A Data o vinicích (GET_REGISTR_VINIC / GET_DATA_VINICE)
služba pro získání aktuálních dat o vlastních vinicích
01A PF

prod

test

request

response

pdf
RVI_PVH01A Výkup hroznů (PODPORA_VYKUPU_HROZNU)
Služba pro podporu výkupu hroznů
01A PF

prod

test

podrobný popis
RVI_PZA01B Podání prohlášení o zásobách
služba pro podání prohlášení o zásobách - verze B
01B PF

prod

test

request
response
pdf
RVI_PSK01B Prohlášení o sklizni (PROHL_SKLIZEN)
služba umožňuje podávat prohlášení o sklizni z lokálních SW - verze B
01B PF

prod

test

request
response
pdf
RVI_PPR01B Prohlášení o produkci (PROHL_PRODUKCE)
služba umožňuje podávat prohlášení o produkci z lokálních SW - verze B
01B PF

prod

test

request
response
pdf
RVI_EVK01A EVIDENCNI KNIHA
služba umožňuje vytvářet, editovat a mazat záznamy v evidenční knize obchodního zprostředkovatele v Registru vinic.
01A PF

prod

test

request
response
pdf
RVI_VIZ01A VOC import zatřídění
Služba poskytuje rozhraní pro vkládání rozhodnutí o zatřídění vín VOC a umožňuje ověřit data vůči Registru vinic na základní kontroly bez vložení do DB RV.
01A PF

prod

test

request
response
pdf
RVI_VOC01A VINO_ORIGINALNI_CERTIFIKACE
Služba poskytuje odrůdy, subjekty a vinice subjektu evidované v Registru vinic k příslušnému VOC.
01A PF

prod

test

request
response
pdf

RCH – Registr chmelnic

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 WSDL23 Ukázky3 Věcný popis
RCH_GCC01A Číselník chmelnic (GET_CISELNIK_CHMELNIC)
služba pro získání aktuálního stavu číselníků chmelnic
01A BA

prod

test

request

response

pdf
RCH_GCH01A Chmelnice (GET_CHMELNICE)
služba pro získání aktuálního seznamu registrovaných chmelnic pro zadaný subjekt
01A PF

prod

test

request

response

pdf
RCH_GST01A Štítky (GET_STITKY)
služba pro získání vydaných štítků pěstitelům pro certifikaci
01A PF

prod

test

request

response

pdf
RCH_PHL01A Hlášení (PUT_HLASENI_CHMELNICE)
služba zabezpečuje předání dat z lokálního SW do Registru chmelnic
01A PF

prod

test

request

response

pdf
RCH_GZC01A GET Žádost o ověření chmele
služba poskytuje informace o žádosti o ověření chmele z Registru chmelnic
01A PF

prod

test

request

response

pdf
RCH_PZC01A PUT Žádost o ověření chmele
služba slouží k zasílání žádosti o ověření chmele do Registru chmelnic
01A PF

prod

test

request

response

pdf

SZR – Společný zemědělský registr

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 WSDL23 Ukázky3 Věcný popis
SZR_CIS01A Číselníky
služba pro získání aktuálního stavu číselníků UIR a číselníku KÚ
01A BA

prod

test

request

response

pdf
SZR_EZP03B Evidence zemědělského podnikatele
služba pro získání veřejných údajů z Evidence zemědělského podnikatele
03B BA

prod

test

request

response

pdf

VÚZT - Výzkumný ústav zemědělské techniky

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 WSDL23 Ukázky3 Věcný popis
EPO_RHN01A RacionalniHnojeni
Služba na základě plodiny, požadovaného výnosu, údajů z AZZP, informací o posledním hnojení a nepovinného seznamu obvykle používaných hnojiv vrací návrh optimálního hnojení
01A BA

prod

test

request

response

pdf

ÚKZÚZ – Odbor osiv a sadby

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 WSDL23 Ukázky3 Věcný popis
OOS_CIS01A Číselníky
služba slouží k získání číselníků vhodných pro použití v OOS službách
01A BA

prod

test

request

response

pdf
OOS_CIS01B Číselníky
služba slouží k získání číselníků vhodných pro použití v OOS službách
01B BA

prod

test

request

response

pdf
OOS_ZUP01B Žádost o uznání porostu - verze B
služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání množitelského porostu do IS OOS. Oproti verzi A obsahuje již strukturovanou odpověď s on-line odpovědí.
01B PF

prod

test

request

response

pdf
OOS_GVP01A Výsledky přehlídek porostů
služba pro získávání výsledků přehlídek porostů z IS OOS
01A PF

prod

test

request

response

pdf
OOS_ZUO01A Žádost o uznání osiva
služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání osiva do IS OOS
01A PF

prod

test

request

response

pdf
OOS_GVO01A Podané žádosti o uznání osiva a výsledky rozborů
služba slouží k získání podaných žádostí o uznání osiva a obsahuje výsledky příslušných laboratorních rozborů ze systému IS OOS
01A PF

prod

test

request

response

pdf
OOS_LRO01A Zasílání výsledků laboratorních rozborů
služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující výsledky laboratorních rozborů k žádosti o uznání osiva do IS OOS
01A PF

prod

test

request

response

pdf
OOS_PMP01A Zasílání výsledků míchacího protokolu travní směsi
služba slouží k zaslání míchacího protokolu travní směsi do Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
01A PF

prod

test

request

response

pdf
OOS_GMP01A Získání míchacích protokolů směsi
služba slouží k získání zaslaných míchacích protokolů směsí z Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
01A PF

prod

test

request

response

pdf
OOS_PZN01A Zaslání objednávky návěsek
služba slouží k zaslání objednávky návěsek do Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
01A PF

prod

test

request

response

pdf
OOS_GZN01A Získání přehledu objednávek návěsek
služba slouží k získání přehledu objednávek návěsek z Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
01A PF

prod

test

request

response

pdf
EAA_GMS01A Databáze dostupných ekologických osiv, kterou vede ÚKZÚZ. Služba poskytuje přístup do databáze s možností různých filtračních kritérií. 01A BA

prod

test

request

response

info

RHN - Registr hnojiv

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 WSDL23 Ukázky3 Věcný popis
RHN_GHN01A Číselník hnojiv (GET_CIS_HNOJIV)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku hnojiv
01A BA

prod

test

request

response

pdf
RHN_GHN01B Číselník hnojiv (GET_CIS_HNOJIV)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku hnojiv - verze B
01B BA

prod

test

request

response

pdf
RHN_GHN01C Číselník hnojiv (GET_CIS_HNOJIV)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku hnojiv - verze C
01C BA

prod

test

request

response

pdf
RHN_GHN01D Číselník hnojiv (GET_CIS_HNOJIV)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku hnojiv - verze D
01D BA

prod

test

request

response

pdf

SDB

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 WSDL23 Ukázky3 Věcný popis

SDB_OPA01A

GET Číselník opatření
služba pro získání číselníku dotačních opatření MZe a SZIF
01A BA

prod

test

-

info

 

ÚKZÚZ

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 WSDL23 Ukázky3 Věcný popis
RVI_NOU01B Informace o odrůdách
služba zprostředkovává veřejně publikovatelné informace o plodinách, odrůdách.
01B BA

prod

test

request

response

pdf
SRS_TSO01A Škodlivé organismy
služba poskytuje přehled z monitoringu škodlivých organismů.
01A BA

prod

test

request

response

pdf
  1. Typ služby - zabezpečení

    • BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace)
    • PF - služba vyžaduje autorizaci  na základě přístupového klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI (ve formátu vOKO-wss:Token), je možné použít i elektronický podpis (ve formátu xml:Signature).
    • EP - služba vyžaduje autorizaci elektronickým podpisem (ve formátu xml:Signature)
  2. prod/test - obsah políčka u příslušné služby říká, zda je aktuálně daná služba vystavena na testovacím či produkčním prostředí, nebo na obou prostředích. Pokud je u dané služby v příslušném políčku k dispozici "WSDL" (je zde uveden text "WSDL", který zároveň slouží jako odkaz k jeho stažení), pak je služba na daném prostředí vystavena.

  3. Důležité upozornění! Mozilla Firefox (a některé další prohlížeče) nezobrazují XML korektně. Více informací najdete na stránce postupy.