přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změny u webových služeb LPIS

21.2.2017

Ministerstvo zemědělství připravilo na základě podnětů široké veřejnosti úpravy ve webových službách, které poskytují data z LPIS. Došlo k rozšíření datové základy služby LPI_DDP01A (služba na detailní data o 1 DPB) a vznikly nové webové služby pro poskytování seznamů DPB dle vyhledávacích kritérií (LPI_GDP01B a LPI_GDP11B). Více podrobností po kliknutí na nadpis novinky.

LPI_DDP01A - detail 1 DPB

Zemědělské parcely

Služba byla rozšířena o poskytování dat k zemědělským parcelám, které jsou v systému LPIS nad DPB zakresleny. Zemědělské parcely jsou přístupny na typ dat <lpi:TYPDATAKOD>ZEMPARCELY</lpi:TYPDATAKOD>. Rozsah dat je poměrně rozsáhlý a je podchycen v dokumentaci služby a v datové struktuře služby (WSDL).

K zemědělské parcele se vrací:

 • identifikátor parcely a jeho řezu (IDPARCELY a IDPARCELAVERZE),
 • název parcely,
 • pořadí,
 • platnost,
 • kolekce plodin s platností,
 • u řezu parcely s dále nabízí
  • výměra,
  • geometrie pokud existuje,
  • platnost,
  • a dále kolekce údajů jako nadmořská výška, svažitost, obvod, orientace na světové strany, mapové listy, vzdálenost od vody, atd.
  • součástí jsou i údaje k nitrátové směrnici a aplikačnímu pásmu.

Omezení informací k nitrátové směrnici

Služba dále byla upravena tak, že nově již nevrací detailní informace k nitrátové směrnici, ale vrací pouze identifikaci opatření. Toto bylo provedeno s cílem omezit velikost responsu služby. Detailní opatření k NS je k dispozici u číselníkové služby LPI_GNS01A.

Nový typ dat ZAKLADMIN

Pro konzumenty služby, kteří nepožadují rozsáhlý soubor dat v odpovědi služby a tím zrychlit odezvu systému LPIS a omezit množství parsovaných dat je možné nově využívat typ dat ZAKLADMIN. Pokud je služba volána s tímto typem dat tak v odpovědi služby je minimum údajů k DPB.

LPI_GDP01B (veřejná služba) a LPI_GDP11B (služba pro uživatele)

Vznikla nová verze webových služeb LPI_GDPx1B, která oproti verzi 01A obsahuje povinný vstupní element TYPDATAKOD. Tento element může být násobný a slouží k jemnějšímu řízení dat, která konzumentský systém od LPISu vyžaduje.

Toto vyhledávají kritérium bylo implementováno na základě podnětů veřejnosti. Bez zavedení tohoto vyhledávacího kritéria se u některých subjektů nebo KÚ stávalo, že rozsah poskytovaných dat byl natolik rozsáhlý, že nebylo technicky možné jej webovou službou poskytovat. Nově si tedy konzument služby definuje zájmové oblasti k DPB, které v odpovědi požaduje. Typ dat je možné kumulovat a tím získat stejnou odpověď jako u verze 01A, ale tento postup není doporučen.

Jednotlivé typy dat jsou definovány ve WSDL služby a jsou vypsány ve specifikaci služby LPI_GDP01B nebo LPI_GDP11B.

 

 

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem