přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Osivo a sadba elektronicky

31.1.2012

Portál farmáře zavádí nové datové služby pro tzv. pověřené osoby. Tyto datové služby slouží pro pověřené laboratoře a žadatele k elektronické komunikaci s Odborem osiv a sadby ÚKZÚZ. Prostřednictvím nových služeb lze zadávat nové žádosti, zasílat výsledky zkoušek a vyhledávat žádosti z informačního systému odboru osiv ÚKZÚZ. Více informací po kliknutí na nadpis novinky.

Portál farmáře nyní nabízí následující webové služby, které slouží k elektronické výměně dat mezi SW pověřených osob (akreditované laboratoř) a informačním systémem odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.

 • OOS_CIS01A - Číselníky
 • OOS_ZUO01A - Žádost o uznání osiva
 • OOS_GVO01A - Podané žádosti o uznání osiva a výsledky rozborů
 • OOS_LRO01A - Zasílání výsledků laboratorních rozborů

Informace k WSDL a ukázkový request a response je k dispozici zde. Detailní informace k napojení na webové služby Portálu farmáře jsou k dispozici zde. Všechny služby v response vracejí podrobné informace o případných chybách a odesílatel může tyto chyby snadno opravit.

Přístup ke všem službám (kromě OOS_CIS01A) je podmíněn autorizací na úrovni přihlašovacího jména a hesla k Portálu farmáře. Přihlašovací jméno a heslo vydá každé pracoviště AZV nebo regionální pobočka SZIFu.

Pro správnou funkčnost výměny dat a zabezpečení přístupu k žádostem je nutno předat na ÚKZÚZ přihlašovací jméno osoby, která bude za pověřenou laboratoř komunikovat s Portálem farmáře.

Detailní popis elektronické výměny dat

Některé služby vyžadují u určitých elementů vložení číselníkových položek. Služba OOS_CIS01A nabízí následující číselníky: druh, odrůda, seznam pověřených laboratoří, jednotky, návěska, kategorie, generace, obaly, chemické ošetření, metoda lab. zkoušky, typ zkoušky, aj. Pro číselníkové elementy okresy a katastr je nutno použít oficiální číselníky, které jdou k dispozici na eAGRI v aplikaci Data ke stažení.

 1. Vložení žádosti - pověřená laboratoř službou OOS_ZUO01A zašle na ÚKZÚZ elektronickou podobu žádosti žadatele. V žádosti vyplní IDSZR žadatele a další povinné údaje. V response služby jsou vidět chyby v žádosti.
 2. ÚKZÚZ žádost přijme a zahájí formální kontrolu žádosti.
 3. ÚKZÚZ počká na originál žádosti od žadatele a provede tzv. ověření žádosti.
 4. Pověřená laboratoř si může online zjistit stav žádosti v systému ÚKZÚZ službou OOS_GVO01A a sledovat zda je již žádost ze strany ÚKZÚZ ověřena.
 5. Pověřená laboratoř provede laboratorní zkoušku osiva/sadby.
 6. Labreport lze zaslat službou OOS_LRO01A. Labreport lze odeslat pouze pokud je žádost v informačním systému ÚKZÚZ již ověřena.
 7. Pověřená laboratoř v případě kladného výsledku zkoušky může vydat uznávací list. V tomto případě již není potřeba odesílat labreport v papírové podobě na ÚKZÚZ.
 8. V případě negativního výsledku zkoušky zasílá pověřená laboratoř na ÚKZÚZ průvodní kartu a originál laboratorního výsledku osiva/sadby a ÚKZÚZ výsledek zkoušky ověří a vydá rozhodnutí o neuznání osiva.

Metodické informace k elektronické výměně dat sdělí Odbor osiv a sadby ÚKZÚZ.

Technické informace směřujte na helpdesk MZe - helpdesk@mzecz

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem