přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
19.5.2021

Aktualizace webových služeb Odboru osiv a sadby.

Ve vztahu k začínající kampani na ověřování porostů a rozšiřování poskytovaných dat prostřednictvím webových služeb upravil ÚKZÚZ strukturu služby OOS_CIS01C a OOS_GVP01B. V odpovědi služby OOS_CIS01C jsou nově poskytované údaje o izolačních vzdálenostech konkrétních druhů s rozdělením na konkrétní kategorie. Nové údaje není nezbytné konzumovat pro zápisové žádostí nebo lab reportů, ale jedná o o údaje informativní. U služby OOS_GVP01B jsou nově poskytovány informace o předplodinách uvedených v žádosti o uznání porostu. Pokud provádíte na straně konzumentské aplikace validaci odpovědí na WSDL je nutné provést aktualizaci WSDL na novou verzi. Služby jsou k dnešnímu dni na testovacím prostředí a do produkčního prostředí bude nasazena během 10 dnů.


16.4.2021

Aktualizace definice webové služby IZR_ZVI01A - stažení detailních informací o zvířatech.

MZe připravilo úpravu webové služby IZR_ZVI01A, kdy v odpovědi službou jsou dva nové údaje - PoradiPLS (pořadí posledního vystaveného PLS) a PoradiUZ (Pořadí posledního duplikátu UZ). Oba údaje jsou nepovinné. Nová definici služby je aktuálně na testovacím prostředí. Do produkčního prostředí bude změna nasazena do 14 dnů.


23.3.2021

Aktualizace definice webové služby (EPH_GCP01G) - poskytování povolených přípravků na ochranu rostlin

MZe zajistilo na základě podnětu od veřejnosti úpravu struktury webové služby EPH_GCP01G. V odpovědi služby je nově uvedena informace, zda je použití přípravku povoleno na moření osiva. Nový element obsahuje hodnoty true/false a bude v odpovědi vždy uveden. Dnes je informace o moření poskytována v rámci webové aplikace Registru přípravků, ale webová služba tuto informaci neposkytuje. V současné době je změna na testovacím prostředí. Nasazení na produkční prostředí se předpokládá 31. 3. tr. Základní popis změny je k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.


19.3.2021

Nová webová služba Registru zvířat (IZR_HPT01B) - hlášení a pohyby zvířat /tuři/

MZe poskytuje prostřednictvím Portálu farmáře novou webovou službu IZR_HPT01B. Nová verze B mírně rozšiřuje poskytované údaje z Registru zvířat a v odpovědi služby se oproti verzi A vrací i informace o porodní hmotnosti zvířete (pokud je v Registru zvířat uvedena). Služba je nasazena na produkčním prostředí a je k dispozici všem konzumentům.


10.2.2021

Rozšíření informací z databáze dostupných ekologických osiv - služba EAA_GMS01A

ÚKZÚZ ve spolupráci s MZe rozšířil data v odpovědi webové služby EAA_GMS01A. Služba nově vrací rozšířené údaje o názvu druhu a u odrůd služba vrací vazební klíč odrůdy ve vztahu k informačnímu systému Národního odrůdového úřadu. Ukázka request a response služby je v popisu služby.


4.2.2021

Nové webové služby - uznávání porostů

ÚKZÚZ ve spolupráci s MZe připravil nové verze webové služby, které jsou určeny pro agendu uznávání porostů. Zápisová služba OOS_ZUP01C obsahuje změny v requestu služby a čtecí služba OOS_GVP01C obsahuje změny v response. Základní změna je v možnosti přímé identifikace dílu půdního bloku na kterém je porost umístěn, odstranění identifikace pobočky ÚKZÚZ a zavedení typů žádosti (uznání porostu a vývozní přehlídka). Podrobnější informace jsou uvedeny v popisech služeb. Nové služby jsou v současné době na testovacím prostředí. Nasazení na produkční prostředí se plánuje do poloviny února 2021.


20.1.2021

Nová webová služba - Odbor osiv a sadby ÚKZÚZ (OOS_CIS01C)

ÚKZÚZ prostřednictním portálu eagri.cz poskytuje novou webovou službu, která poskytuje číselníky Informačního systému Odboru osiv a sadby (ISOOS). Nová verze C reaguje na požadavky uživatelů a rozšiřuje množství poskytovaných údajů. Více informací je v popisu služby.


30.11.2020

Vyjádření Ministerstva zemědělství k podmínkám nastavení a využívání HTTPS komunikace.

Vážení uživatele, upřesňujeme informace ohledně nastavení HTTPS protokolu a jeho nastavení pro využívání elektronické výměny dat se systémy MZe. Více naleznete ve článku.


8.10.2020

Nová služba RDM_PUB01B - poskytování dat z Registr podpor de minimis

MZe pro veřejnost zpřístupnilo novou webovou službu RDM_PUB01B. Tato služba rozšiřuje existující službu RDM_PUB01A a nově vrací detailnější údaje o poskytnuté podpoře. Služba umožňuje i vyhledávat změny v RDM za určité období. Odkaz na detail služby je po kliknutí na nadpis novinky.


6.10.2020

Aktualizace WSDL služby LPI_DDP01B - enum hodnoty k nitrátové směrnici

U služby LPI_DDP01B došlo k aktualizaci enum hodnoty pro element UDAJENS. Nové povolené hodnoty dle WSDL jsou PREKRYVKR67, PREKRYVKR89. Změna souvisí s novou NS.

zobrazit po