přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

O aplikaci Editace kontaktů

Základní informace o aplikaci Editace kontaktů a společném zemědělském registru

Aplikace Editace kontaktů je součástí tzv. Společného zemědělského registru. Společný zemědělský registr (SZR) je neveřejnou databází, ve které se sdružují identifikační údaje o fyzických a právnických osobách vedených v evidencích, registrech a informačních systémech resortu ministerstva. Právní rámec pro SZR je stanoven v § 3 odst. 9 až 13 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuálnost identifikačních údajů fyzických a právnických osob vedených v databázi Ministerstvo zemědělství průběžně ověřuje srovnáváním s údaji z jiných informačních systémů, jde-li o fyzickou osobu, v obchodním rejstříku, jde-li o osobu zapsanou do tohoto rejstříku, a v živnostenském rejstříku, jde-li o osobu podnikající podle živnostenského zákona. U všech osob provádí Ministerstvo zemědělství také ověření adres.

Jednotlivé subjekty se do SZR nijak neregistrují, ale jsou tam zakládány automaticky v případě první registrace do některého ze zemědělských registrů. SZR taktéž slouží jako databáze uživatelů, kterým byl přidělen přístup do portálu eAGRI. Nezbytnými údaji pro obsluhu přístupu do portálu eAGRI jsou i kontaktní údaje typu email nebo číslo mobilního telefonu, na který je např. zasíláno resetované heslo při problémech s přístupem. Na email zase mohou být automaticky zasílány novinky, či jiné informativní materiály z portálu eAGRI. K on-line správě kontaktních údajů přihlášeným uživatelům je určena aplikace Editace kontaktů.

V rámci databáze SZR jsou i centralizovány údaje o poskytnutých dotací v rámci resortu MZe. Vyhledávání v registru příjemců dotací můžete spustit pomocí odkazu Registr příjemců dotací v pravém okně Aplikace pro veřejnost.