přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro žadatele - SZP 2015 - Vedení evidencí opatření dobré životní podmínky zvířat

20.8.2015

Žadatel má povinnost vést evidence pro opatření Dobré životní podmínky zvířat po celou dobu závazku tohoto opatření, tj. od 1. června roku podání žádosti do 31. května roku následujícího.

Povinnost vést evidence se vztahuje ke všem podopatřením vyjma podopatření Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic.

Žadatel vede následující evidence u podopatření:

 • Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic:
  Evidence regulace nežádoucího hmyzu.
   
 • Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy:
  Evidence o pobytu suchostojných krav v objektu s přístupem do výběhu.
   
 • Zlepšení životních podmínek pro prasničky:
  Evidence o zapouštění prasniček.
   
 • Zlepšení životních podmínek pro prasnice:
  Evidence o turnusovém provozu prasnic,
  evidence o kontrole, případně ošetření spárků u prasnic.
   
 • Zvětšení plochy pro odstavená selata:
  Evidence odstavených selat včetně označení jednotlivých sekcí určených pro jejich chov.


Žadatel vede evidence průběžně, nejpozději den po provedeném úkonu a uchovává tyto evidence pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let.

Po provedení úkonu (např. aplikaci chemického přípravku, ošetření spárků apod.) učiní žadatel záznam do příslušné evidence, přičemž je nezbytné záznam v evidenci podepsat oprávněnou osobou.

Evidenci lze vést elektronicky pouze tak, že evidence bude po každém úkonu vytištěna a podepsána – tedy v některých případech i několikrát do týdne. Z důvodu přehledné návaznosti úkonů se vhodnějším způsobem jeví vést evidenci v listinné podobě.

Není přípustné evidenci tisknout a podepisovat až v okamžiku kontroly na místě.

Vzory evidencí jsou k dispozici na webových stránkách Fondu (www.szif.cz) a na Portálu farmáře. Evidence je možno přizpůsobit individuálním potřebám žadatele, musí však obsahovat minimálně předepsané údaje uvedené ve Vzoru.

Evidence je potřeba vést přehledně a srozumitelně

Jednotlivé úkony je třeba adekvátně rozepsat do jednotlivých řádků (např. datum naskladnění turnusu x datum ukončení turnusu), příp. je možno přidat k jednotlivým úkonům další sloupce pro podpis.

Evidenci pro prasata je nutno vést tak, aby bylo patrné, kolik zvířat je na hospodářství a kde se nacházejí (v jakém objektu, hale, sekci,…). Teoreticky je tak možné vést evidenci pro jeden turnus a více sekcí dohromady.

Evidence nebudou zasílány na Fond, ale slouží po potřeby fyzické kontroly na místě.

Přílohy

Související odkazy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem