přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Doplnění informace k nastavení kontrol podmíněnosti evidence zvířat pro rok 2014

2.4.2014

V únoru letošního roku byla zveřejněna zpráva o změnách v nastavení kontrol podmíněnosti u požadavků evidence zvířat SMR 6, 7 a 8 platných pro rok 2014 pod titulkem Kontroly podmíněnosti 2014: Požadavky evidence zvířat. Tato zpráva uváděla informace týkající se doplnění kontrol o hodnocení hlášení přemístění zvířat na hospodářství a opožděných hlášení, které doposud nebylo v rámci podmíněnosti vykonáváno, ale bylo posuzováno jen u kontrol dodržování národní legislativy. Hodnocení hlášení přemístění zvířat na hospodářství v rámci kontroly podmíněnosti (CC) bylo ještě dodatečně upraveno, proto uvádíme následující doplňující informace:

V souvislosti s výsledky šetření orgánů EU v rámci konaných auditů se Ministerstvo zemědělství rozhodlo ještě konkrétněji upravit posuzování požadavků na včasné zasílání hlášení u evidence zvířat tím, že v rámci kontroly podmíněnosti bude posuzováno nejen splnění lhůty pro hlášení přísunů zvířat na hospodářství, ale také odsunů hospodářských zvířat – prasat, skotu, ovcí a koz u podaných hlášení od počátku kalendářního roku, ve kterém je prováděna kontrola, do doby kontroly tzn., že bude hodnocena včasnost hlášení u všech chovatelem podaných hlášení do ústřední evidence v daném kalendářním roce.

Inspektor České plemenářské inspekce bude při kontrole na místě hodnotit soulad údajů z výpisu hlášení z ústřední evidence vedených od počátku roku do doby provádění kontroly vůči zjištění fyzicky přítomných zvířat na hospodářství a včasnost zaslání hlášení o pohybech zvířat, přičemž hlášení opožděná nad 40 dnů budou posuzována jako závažnější.

Do zjištění případného porušení nebudou zahrnuty údaje ve výpisu z ústřední evidence týkající se zvířat „na cestě“ (narozená mláďata nebo zvířata, přemístěná na hospodářství a splňující lhůtu pro nahlášení a zpracování), ani zvířata, která nebyla evidována z důvodu chybného hlášení, které není zaviněno chybou chovatele.

K doplněnému nastavení požadavků evidence zvířat doznala změny i související hodnotící tabulka pro požadavky SMR 7/4 a 8/3, která je nyní koncipována následovně:

  Případů neevidovaných zvířat na hospodářství Případů s opožděným hlášením do ústřední evidence vztaženo k počtu hlášení v roce podání žádosti  
Rozsah malý Do 20 % zvířat Do 20 % 1
střední 20,01 – 50 % zvířat 20,01 – 50 % 5
velký Nad 50 % zvířat Nad 50 % 9
Závažnost malý Do 20 % zvířat Do 20 % 1
střední 20,01 – 50 % zvířat 20,01 – 50 % opoždění nad 40 dnů 5
velký Nad 50 % zvířat Nad 50 % opoždění nad 40 dnů 9
Trvalost Ne     1
Ano     X
Body max. počet     19

Komentář: Pro celkové stanovení bodů za SMR 7/4 a 8/3 se použije rozsah a závažnost s větším bodovým ziskem.

Pro ověření případné míry porušení na vašem hospodářství v souvislosti s uvedeným novým nastavením provádění kontrol můžete využít tzv. Simulátor kontrol podmíněnosti dostupný pro registrované uživatele na internetových stránkách Ministerstva zemědělství – Portálu farmáře.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem