přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seminář Stanovy družstev a obchodních společností dle nové právní úpravy - Brno

Datum: 16.1.2014  9:00
Místo konání: Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno
Organizátor: Zemědělský svaz České republiky
Hybernská 1613/38, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.zscr.cz
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Semináře: stanovy družstev a obchodních společností dle nové právní úpravy

Zemědělský svaz zve na jedinečné semináře výlučně zaměřené na problematiku obsahu a zpracování stanov zemědělských družstev a akciových společností v oblasti zemědělství a zcela novou úpravu uživatelských – pachtovních vztahů k zemědělským pozemkům.

Cílem seminářů je přiblížit účastníkům novou právní úpravu zákona o obchodních společnostech a družstvech speciálně ve vztahu ke společenským smlouvám zemědělských podniků (stanovy družstev a akciových společností) a poukázat na její nejpodstatnější změny. V této souvislosti by měl seminář usnadnit orientaci zemědělské praxe z hlediska zákonné povinnosti přizpůsobení těchto dokumentů příslušným ustanovením zákona. Ve vztahu k pachtu pak půjde o objasnění tohoto institutu nového občanského zákoníku ve všech jeho souvislostech včetně jeho vztahu k nájmu a zdůraznění možných rizik v problematice pachtovních vztahů. Zmíněny budou i související problémy, např. právní režim staveb ve vlastnictví jiných subjektů apod. 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem