přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Malhostovice - Portál FARMÁŘ pro chovatele

Datum: 19.11.2013  9:00 – 20.11.2013  16:00
Místo konání: Malhostovice 56, 666 03 Malhostovice, (chovatelský areál Zlobíce)
Cílová skupina: Zemědělec (zemědělský podnikatel) fyzická nebo právnická osoba zpracovávající zemědělské produkty a výrobky
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Vzdělávací projekt je zaměřen na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností k jednotlivým opatřením osy I. a II. EAFRD a cílům Společné zemědělské politiky.

Program

PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA - OPATŘENÍ I.3.1. DALŠÍ ODBORNÉ VZDÁLÁVÁNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST

Vzdělávací projekt je zaměřen na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností k jednotlivým opatřením osy I. a II. EAFRD a cílům Společné zemědělské politiky a to v rámci tohoto tématického okruhu:

 • Zákonné požadavky na hospodaření vztahujících se k nárokům na přímé platby (cross-compliance)
 • Pravidla správného invironmentálního hospodaření; řešení problémů souvisejících s erozí půdy, nitrátově a jinak zranitelnými oblastmi, oblastmi NATURA 2000 a znečišťováním vod.

Co je náplní vzdělávacích kurzů?

Účastníci kurzů „Portál FARMÁŘ pro chovatele" budou mít možnost získat znalosti:

 • Práce s portálem Farmář-přihlášení do systému, změny přihlašovacích údajů, orientace v prostředí aplikace
 • Vysvětlení základních zobrazení při použití programu Registr půdy
 • Ovládání zobrazovacích součástí a informací v Registru půdy, tisk map a důležitých informací
 • Protierozní opatření na konkrétních pozemcích s návaznosti na registr půdy LPIS
 • Vyplnění elektronické žádosti operačního programu PRV
 • Používání Integrovaného registru zvířat
 • Práce s portálem Farmář-přihlášení do systému, změny přihlašovacích údajů, orientace v prostředí aplikace
 • Vysvětlení základních zobrazení při použití programu Registr zvířat
 • Ovládání zobrazovacích součástí a informací v Registru zvířat, tisk sestav a důležitých informací
 • Hlášení změn (narození, přesuny apod.)
 • Pastevní deník
 • Přehledy užitečných odkazů pro dané skupiny uživatelů, opakování v prostředí portálu farmáře
 • Vyplnění elektronické žádosti operačního programu PRV

Souhrnně se jedná o zákonné požadavky na hospodaření a dobré zemědělské a environmentální podmínky nazývány cross-compliance (křížová shoda).

Cílem je naučit účastníky kurzu aplikovat v praxi výše uvedené, požadavky na hospodaření, které jsou zakotveny v našich legislativních předpisech.

Kurz je zaměřen jak na seznámení s jednotlivými nařízeními a směrnicemi, tak jejich praktickými dopady do hospodaření v konkrétních případech,které portál Mze ČR FARMÁR umožňuje úspěšně naplnit jak pro agronoma tak zootechnika. Absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Kdy a kde bude kurz probíhat?

Identické kury budou 8x zopakovány v období mezi listopadem 2013 až únorem 2014. Kurzy se skládají z modulů, Výuka probíhá vždy od úterý do středy. Kapacita každého kurzu je omezena na max. 20 účastníků.( Každý účastník kurzu bude mít k dispozici osobní počítač připojený na internet ).

Kurzy se postupně uskuteční v následujících místech a termínech:

 • 12.11. - 13.11.2013 Praha, Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol, ( areál ČZU)
 • 19.11. - 20.11.2013 Malhostovice 56, 666 03 Malhostovice, (chovatelský areál Zlobíce)
 • 26.11. - 27.11.2013 Rožnov pod Radhoštěm, Nábřeží Dukelských Hrdinů 570, 756 61 (areál Sčeš)
 • 03.12. - 04.12.2013 České Budějovice, Studentská 13, 370 05, Č. Budějovice (areál JČU )
 • 10.12. - 11.12.2013 Praha. Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol, ( areál ČZU)
 • 07.01. - 08.01.2014 Malhostovice 56, 768 31 Malhostovice, (chovatelský areál Zlobice)
 • 14.01. - 15.01.2014 Rožnov pod Radhoštěm, Nábřeží Dukelských Hrdinů 570, 756 61
 • 25.02. - 26.02.2014 VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov

(termíny školení jsou stanoveny předběžně, místo školení se ještě může změnit podle zájmu přihlášených)

Pro koho je kurz určen?

 • Zemědělec: zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělství (v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některými dalšími zákony, v platném znění), nebo jeho zaměstnanec, nebo osoba blízká.
 • Fyzická nebo právnická osoba zpracovávající zemědělské produkty a výrobky, podnikající v zemědělství, potravinářství a lesnictví ( či její zaměstnanec nebo osoba blízká) včetně výzkumných a vzdělávacích institucí činných v daných oborech.

Jaké jsou podmínky pro přijetí do kurzu?

 • Zkladní znalost práce PC
 • Příslušnost k cílové skupině

Účast v kurzu je bezplatná. Pro účastníky je zajištěno bezplatné občerstvení, (v případě zájmu také ubytování, které si účastník hradí). Počet přihlášených z jednoho podniku není omezen. O přijetí budou zájemci vyrozuměni nejpozději do 7 dnů od doručení přihlášky.

Informace a přihlášky:

Svaz chovatelů ovcí a koz
Ptašínského308/5
602 00 Brno-Královo Pole
tel: 541 243 481
email: info@schokcz jseda@ideahelpcz

IdeaHELP, o.p.s.
Zemědělská 1004
564 01 Žamberk
tel: 603 483 767
email: jseda@ideahelpcz