přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úpravy webových služeb LPIS - multipolygony na zemědělských parcelách

9.1.2019

Na testovacím prostředí jsou nasazeny upravené definice služeb LPI_GDP11B (seznam DPB pro veřejnost), LPI_GDP01B (seznam DPB subjektu) a LPI_DDP01B (detail DPB). Popis úpravy response služeb je k dispozici po kliknutí na nadpis novinky. Plánované nasazení změn do produkčního prostředí je v řádu 14 dnů.

Zemědělská parcela - informace o multipolygonu // LPI_DDP01B

Geometrický zákres zemědělské parcely lze v LPISu založit jako multipolygon. Takto založená parcela je v odpovědi služby LPI_DDP01B identifikována elementem MULTIPOLYGON=True a zákres v elementu GEOMETRIE je uvozen slovem MULTIPOLYGON

<ns2:PARCELAVERZE> <ns2:IDPARCELAVERZE>80576011</ns2:IDPARCELAVERZE> <ns2:GEOMETRIE>MULTIPOLYGON (.....................)</ns2:GEOMETRIE> <ns2:MULTIPOLYGON>true</ns2:MULTIPOLYGON> <ns2:VYMERA>0.42</ns2:VYMERA> <ns2:PARCELAVERZEOD>2018-03-07</ns2:PARCELAVERZEOD> <ns2:ZAKLADNI> <ns2:KOD>NADMVYSKA</ns2:KOD> <ns2:HODNOTANUM>175.48</ns2:HODNOTANUM> <ns2:PLATNOSTOD>2016-01-01</ns2:PLATNOSTOD> <ns2:PLATNOSTDO>3000-01-01</ns2:PLATNOSTDO> </ns2:ZAKLADNI> <ns2:ZAKLADNI> <ns2:KOD>OBVOD</ns2:KOD> <ns2:HODNOTANUM>167.6</ns2:HODNOTANUM> <ns2:PLATNOSTOD>2018-03-07</ns2:PLATNOSTOD> </ns2:ZAKLADNI> </ns2:PARCELAVERZE>

Ukázka zákresu multipolygonu je níže.

Změna struktury odpovědi pro novou erozi // LPI_DDP01B

Pro typ data EROZE2G došlo k optimalizaci některých elementů v odpovědi:

  • odebrán element PREKRYVDPB,
  • přidány elementy PRISLUSDPB, DATUMVYTVORENI, VYTVORILKDO, POZNAMKA, PTOPATRENI v nadřazeném elementu EROZNIPOZEMEK.

Strukturovaná podoba elementu CHYBA // LPI_DDP01B, LPI_GDP11B, LPI_GDP01B

V odpovědi služeb je nově poskytován element CHYBY se strukturovaným výčtem chyb, které jsou u DPB nalezeny. Původní element CHYBA zůstává, ale nově jsou jednotlivé zjištěné chyby rozepsány do jednotlivých datových vět. Nová struktura je poté následující:

               <ns2:DPB>
                  <ns2:CHYBA>O11,O14</ns2:CHYBA>
                  <ns2:CHYBY>
                     <ns2:CHYBA>
                        <ns2:KODCHYBY>O11</ns2:KODCHYBY>
                        <ns2:POPIS>K datu DATDO v requestu nebo k aktuálnímu dni pokud není DATDO vyplněno, existuje na daném DPB návrh na jeho změnu. Po zpracování připravené změny u DPB s chybou O11 může dojít ke změně platnosti DPB a návazných údajů (svažitost, nadm. výška, atd) u DPB a to do minulosti.
                     </ns2:CHYBA>
                     <ns2:CHYBA>
                        <ns2:KODCHYBY>O14</ns2:KODCHYBY>
                        <ns2:POPIS>Daný DPB se nachází v řízení, jehož datum zahájení je menší než datum DATDO a v takovém řízení se nachází dokument bez vyplněného Data doručení. Informace podá případně SZIF. Dopady mohou být obdobné jako u O11.</ns2:POPIS>
                     </ns2:CHYBA>
                  </ns2:CHYBY>

 

Ukázka zákresu multipolygonu zemědělské parcely

Zákres zem. parcely multipolygon pomocí oříznutí přes DPB

Zákres zem. parcely multipolygon pomocí oříznutí přes DPB

 

Výsledek zem. parcely po oříznutí přes DPB

Výsledek zem. parcely po oříznutí přes DPB

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem