přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přepočet erozních opatření na blocích nad 35 ha

22.9.2011

V důsledku zpřesněného algoritmu nápočtu protierozních opatření na mírně erozně ohrožených půdách (MEO) došlo u některých bloků nad 35 ha k přepočtení doporučených půdoochranných technologií. Změny se týkají výhradně bloků o výměře přes 35 ha, u kterých byla původně brána v potaz pro stanovení příslušných půdoochranných technologií celková maximální délka odtokové linie procházející plochou MEO půdy od okraje půdního bloku, a nově je vzata v potaz jen délka linie od okraje bloku po horní hranici plochy MEO půdy. Vzhledem k tomu, že se tedy délky odtokových linií pro účely použitého algoritmu zkrátily, opatření se zmírnila. Například u PB/DPB kde byla doporučována půdoochranná technologie S1, tj. souvrať a přerušovací pás, je po přepočtu v mnoha případech už nastaven kód S0, tj. postačí souvrať na okraji pozemku. Doporučujeme zemědělcům hospodařícím na PB/DPB větších než 35 ha prověřit tisk č. 11 - Erozní ohroženost PB/DPB, zda nedošlo ke změně v nastavených protierozních opatřeních.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem