přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pilotní provoz racionálního hnojení v rámci LPIS

26.1.2010

V rámci aplikace LPIS byl spuštěn pilotní provoz tzv. "racionálního hnojení" dusíkem a fosforem. Funkcionalita je k dispozici na záložce AZZP na půdním bloku. Příručku naleznete v příloze.

Základním účelem pilotního provozu funkcionality racionálního hnojení je poskytnout zemědělci návrhy hnojení s cílem doplňovat fosfor a draslík. Výstupem je návrh hnojení určitými kombinacemi hnojiv, které optimálně splní požadavky na doplnění fosforu a draslíku s ohledem na pěstovanou plodinu, hnojení hnojem v předchozích letech, stávají stav zásob P a K a požadovaný výnos. Součástí výstupu je i cenové srovnání navržených variant hnojení dle cen hnojiv, které sleduje VÚZT. Přitom je možné vstupní ceny upravit dle vlastních zjištění.

Návrhy hnojení na základě předaných vstupních dat jsou zpracovávány aplikací VÚZT prostřednictvím webových služeb.

Je nutné upozornit na to, že funkcionalita zatím nezahrnuje řešení zásobenost dusíkem. Tato druhá klíčová oblast hnojení bude zapracována do aplikace na základě výsledků pilotního provozu a reakcí uživatelů.   

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem