přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů v LPIS

2.7.2010

V registru půdy byla aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů. Protože se jedná o důležité informace z důvodu použití přípravků na ochranu rostlin byly dále zpřehledněny údaje o zařazení půdních bloků do OPVZ. Bližší informace zjistíte po prokliku nadpisu novinky.

Pro účely zpřehlednění údajů o ochranných pásmech vodních zdrojů byly provedeny v LPIS následující úpravy:

  1. Nová záložka OPVZ na půdním bloku. Obsahuje překryvy s jednotlivými druhy pásem, přičemž překryv může být jak s nově převymezenými pásmy OPVZ, tak s původně označenými pásmy tzv. PHO.
  2. Nový informativní tisk Ochranná pásma vodních zdrojů na záložce Tisky (zařazen na poslední místo v první sekci informativních tisků). Tisk obsahuje údaje o překryvu půdních bloků s jednotlivými druhy pásem.
  3. Zařazení žárovky spouštějící vrstvu OPVZ v mapovém stromečku na první úroveň za Vodní toky a před Eroze.

Přestože vrstva byla dle dat Ministerstva životního prostředí aktualizována, je nezbytné jí považovat za orientační, protože v současné době neexistuje v ČR spolehlivý mechanismus její aktualizace v návaznosti na rozhodování vodoprávních úřadů ve věci ochranných pásem vodních zdrojů. V pochybnostech je třeba kontaktovat místní vodoprávní úřad.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem