přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Novinky ve veřejném registru půdy LPIS

4.6.2012

V registru půdy pro veřejnost (LPIS) došlo k rozšíření funkcionalit vyhledávání a prohlížení údajů Katastru nemovitostí. Bližší informace včetně příručky jsou k dispozici po prokliku nadpisu novinky.

Mezi hlavní úpravy a novinky patří:

1) Doplnění možnosti vyhledání listů vlastnictví – k tomuto účelu existuje v pravém Informačním panelu nová záložka „LV“.

Po vyhledání konkrétního listu vlastnictví lze následně prohlížet údaje jak o vlastnících příslušných parcel KN, tak rovněž o půdních blocích/dílech (PB/DPB), které se s danou parcelou překrývají. Tyto údaje je možné také exportovat do souboru ve formátu xls. Informace o překryvu parcel s PB/DPB jsou však dostupné pro digitalizovaná katastrální území.

2) V případě vyhledání konkrétní parcely KN (Informační panel – záložka „Parcela“) jsou na detailu parcely ke stávající záložce „Základní“ nově doplněny i záložky:

  • PB/DPB – obsahuje informace o půdních blocích a jejich uživatelích, které se s danou parcelou překrývají (tyto údaje jsou opět dostupné pouze pro digitalizovaná katastrální území),
  • Vlastníci – obsahuje informace o vlastnících vyhledané parcely.

3) Byla doplněna možnost vyhledání detailu parcely přímo z mapy, k tomuto musí být vedle mapy zapnuta příslušná mapová vrstva pro KN:

  • rastrová mapa KN a definiční body parcel KN (platí pro dosud nedigitalizovaná kat. území),
  • KM-D a digitální mapa – platí pro digitalizovaná kat. území.

Zobrazení detailních údajů o parcele v pravém Informačním panelu se pak provede z mapy proklikem buď definičního bodu parcely (u nedigitalizovaných kat. území) či proklikem celé parcely (u digitalizovaných kat. území).

Bližší postup výše uvedených bodů je k dispozici v přiložené příručce.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem