přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové mapové vrstvy ve veřejném LPIS

21.5.2010

Do veřejného registru půdy byly přidány mapové vrstvy identifikující nevhodné plochy pro umístění hnojišť a byly doplněny detailní informace týkající se krajinných prvků a sadů v režimu intenzivního ovocnářství.

Nové mapové vrstvy
Nové mapové vrstvy identifikující plochy nevhodné pro uložení statkových hnojiv na zemědělské půdy byly doplněny na základě požadavku uživatelů, kteří řeší havarijní plán s vodoprávními úřady. Na veřejném LPIS jsou dostupné nyní vrstvy půdních bloků, map katastru nemovitostí a omezujících ploch pro uložení statkových hnojiv, jedná se o:

  • Meliorované pozemky
  • Zamokřené pozemky
  • 50 metrové pásy v okolí stálých vodních toků nebo vodních útvarů
  • Silně erozně ohrožené pozemky

Informace o krajinných prvcích
Ve stromečku jsou taktéž doplněny vrstvy týkající se krajinných prvků včetně členění na jejich druhy. Detailní informace o uživateli krajinného prvku, jeho výměře a příslušnosti k bloku zjistíte po jeho prokliku obdobně jako informace o půdních blocích.

Informace o sadech v režimu intenzivního ovocnářství
U ovocných sadů byly doplněny informace o tom, zda jsou obhospodařovány v režimu int. ovocnářství a jsou-li, pak je k dispozici informace o převažující dřevině a počtu ks/ha.

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem