přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové funkce v registru půdy

6.3.2010

V aplikaci registru půdy byly doplněny nové funkce. Nové funkcionality se týkají provádění zákresů v mapě, mapových vrstev (zobrazení zásoby živin), krajinných prvků a tiskových sestav. Bližší informace zjistíte po prokliku nadpisu novinky.

Krajinné prvky

 • Na formulář uživatele a půdního bloku byla doplněna záložka krajinné prvky (KP v evidenci). Záložka obsahuje i rozpracované návrhy a slouží k tomu, aby se uživatel dostal rychle na seznam všech připravovaných návrhů zákresu KP ze strany AZV.
 • V mapě je vrstva krajinných prvků zapnuta defaultně (přednastavena její viditelnost).
 • Na formuláři půdních bloků byla doplěna výměra PB nez výměry krajinných prvků (vnitřní krajinné prvky jsou ze zákona součástí výměry půdního bloku).
 • Tisk s přehledem krajinných prvků uživatele a formulář s detailem krajinného prvku budou doplněny v nejbližší době.

Mapa zásobenosti živinami

 • Do stromečku byly doplněny vrstvy týkající se grafické prezentace zásobenosti půdy živinami. V části stromečku PB/DPB je nově větev AZP živiny, která se člení dále na podvětve - Body AZZP dle živin a PB/DPB dle živin.
 • Prvně uvedená zobrazí graficky zásobenost živinami na příslušném odběrném bodu. Druhá zobrazí průměrný stav za celý PB/DPB.
 • Při použití vrstvy nezapomínejte si zobrazovat vždy právě jeden typ živiny, a to shodně jak u odběrných bodů, tak i na PB/DPB.
 • V případě, že nechcete v mapě vidět popis stavu živin a chcete vidět pouze "zbarvení" bloků, vypněte žárovku Popis u příslušného typu živin.
 • Aktualizovaná příručka Tipů na tisky map obsahující popis tisku mapy s živinami je k dispozici v příloze.

Změny v nástrojích pro kreslení

 • Z důvodu nutnosti zakreslovat polní hnojiště a trvalé sklady hnojiv bylo změněno řešení nástrojů pro zákres. Nově je v zeleném poli pouze "jedna tužka pro zákres" a typ zakreslovaného polygonu se voli v komboboxu napravo od tužky.
 • Zákres zemědělských parcel a jejich editace je nově umožněna od měřítka 1:20 000 a podrobnějším.

Nové tiskové sestavy

Na záložce Tisky v části informativních tisků byly doplněny nové tisky:

 • Tisk podkladů pro prodej státní půdy - účelem tisku je zjistit, zda subjekt splňuje v příslušném katastru minimální limit užívané půdy. Příručka s bližším vysvětlením parametrů tisku je uvedena v příloze.
 • Seznam polních hnojišť a trvalých skladů hnojiv - tisk obsahuje veškeré údaje o zakreslených hnojištích.

 

 

 

 

 

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem