přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nová vrstva v registru LPIS - vrstva ENVIRO

14.1.2015

Informace k nové vrstvě jsou k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.

V případě vymezení více managementů na jednom dílu půdního bloku kontaktuje příslušné pracoviště regionálního odboru SZIF za účelem rozdělení DPB podle stanovených managementů.

V případě kolize vymezených managementů kontaktujte příslušné pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny.

V případě kolize vymezených managementů či jiného požadavku na úpravu vymezení kontaktujte příslušné pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny.

A) Tituly podopatření ošetřování travních porostů

 1. obecná péče o extenzivní louky a pastviny
 2. mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
 3. mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
 4. horské a suchomilné louky hnojené
 5. horské a suchomilné louky nehnojené
 6. trvale podmáčené a rašelinné louky
 7. ochrana modrásků
 8. ochrana chřástala polního
 9. suché stepní trávníky a vřesoviště
 10. druhově bohaté pastviny

B) Titul podopatření ochrana čejky chocholaté.

 


Informace o vymezení vrstvy ENVIRO na dílu půdního bloku je dostupná na záložce Podrobné v sekci AEO info.

Související odkazy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem