přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro zemědělce

20.3.2015

Na základě došlých dotazů zveřejňuje MZe upřesňující informace ke kultuře tráva na orné (G), trvalý travní porost (T), úhor (U) a standardní orná půda (R). Dále MZe informuje o spuštění elektronického ohlášení změn z registru LPIS na Portál farmáře SZIFu.

 1. Pokud budete plnit greening úhorem, musí být kultura převedena na U minimálně den před generování předtisku žádosti o dotace dotace. POZOR na kulturu U nelze převádět kulturu T nebo G!
 2. Při rozhodování co s kulturou G byste měli vědět:
  • S kulturou G nelze vstoupit do nových Ošetřování travních porostů. Tam lze vstoupit pouze s kulturou T.
  • U ekologů je na kulturu G poskytována nižší platba než na kulturu T (o cca 300 Kč/ha).
  • Kulturu G lze kdykoliv volně rozorat (není-li tam starý závazek AEO). Po převodu G na T již platí pravidla omezení rozorání na citlivě environmentálních lokalitách.
  • Převedení G na T v případě plochy se závazkem Zatravňování orné půdy není porušením žádné podmínky. Platí jak pro staré závazky dle NV 79/2007 Sb., tak pro nové závazky uzavírané v roce 2015 a dále.
  • Kultura G se po dozrání 5 let bude manuálně převádět do kultury T. Tento proces se děje nyní a je potřeba, co nejdříve G, která již jsou pět let a déle, převést na T, aby při dotacích nebyly problémy. V G můžete ponechat, pouze když prokážete, že jste to v těch pěti letech rozorali a měli tam R.
  • Pro případný převod z G na T/R platí to samé co pro úhor – nutno učinit nejméně 1 den před generováním žádosti o dotace. V den generování předtisku musí být změna zúčiněna v LPIS.
 3. Elektronické ohlášení změn – v registru LPIS je nově možné provádět přípravu na elektronické ohlášení změn na jejich dokončení na Portálu farmáře SZIFu. Popis je uveden v uživatelské příručce v kapitole 10.
 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem