přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Import osevního postupu do předtisků 2015 - aktualizace

10.3.2016

Od roku 2015 je podmínkou úspěšného podání žádosti o dotace uvedení osevního postupu (plodin) na konkrétních DPB. S ohledem na určitou automatizaci tohoto kroku umožní MZe import osevního postupu v definovaném formátu textového souboru, který bude obsahovat povinné a volitelné údaje k DPB. Tímto k a tím bude farmáři usnadněn zápis osevního postupu do předtiskové aplikace. Další informace jsou k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.

Postup importu

Žadatel o dotaci si vytvoří soubor v níže uvedeném formátu na svém lokálním disku a po přihlášení do předtiskové aplikace provede v rámci dostupné funkcionality jeho import.

Do žádosti se vyplňuje hlavní plodina, která bude na pozemku v období 1.6.-x.x (tj. v době předtisku ještě nemusí být). V případě, že tam bud kombinace např. s podsevem, tak krycí plodina bude hlavní tehdy, pokud se bude sklízet na zrno, pokud v mléčné zralosti, pak hlavní je ta z podsevu.

V rámci předtiskové aplikace se osevní postup dopřesní včetně podsevu.

Formát souboru

 • Bude se jednat o textový soubor ve formátu CSV.
 • Oddělovač jednotlivých hodnot je středník ;.
 • Volitelná textová položka název plodinu je nutno uzavřít do uvozovek ".
 • Formátování řádků musí ve windows formátu. Tj. ukončeno CR+LF.
 • Kódování souboru musí být UTF8 - pokud je použita diakritika.
 • Soubor nesmí obsahovat nebezpečné znaky - např. lomené závorky, aj.

Jednotlivé údaje k DPB (jednotlivé řádky souboru)

 1. Identifikace DPB – čtverec – povinný údaj,
 2. Identifikace DPB – zkrácený kód – povinný údaj,
 3. výměra plodiny – povinný údaj (oddělovač desetinných míst je čárka),
 4. ID plodiny,
 5. textový název plodiny.

V souboru musí být uvedeno ID plodiny nebo název plodiny. Pokud jsou uvedena oba údaje tak systém primárně pracuje s ID plodiny a název plodiny ignoruje. Pokud je vložen pouze název plodiny tak systém tento vhodnocuje bez rozlišení velikosti písma a ignoruje i rozdíly v diakritice.

Číselník plodin

Číselník plodin je farmářům k dispozici prostřednictvím webové služby LPI_GPL01C nebo je možné využít aplikaci Data ke stažení kde lze číselník získat ve formátu XLS (http://eagri.cz/public/app/eagricis/Default.aspx)

Aktuálně číselník obsahuje 440 záznamů a případné návrhy na modifikaci či doplnění číselníku směřujte na helpdesk MZe - helpdesk@mzecz.

Ukázka souboru

Vyplněny všechny sloupce (sloupec plodiny je ignorován):

680-0970;6002/3;0,34;1;"brambor"
680-0970;6003/2;0,66;1;"brambor" 

Vyplěno pouze ID plodiny:

680-0970;6002/3;0,34;1;
680-0970;6003/2;0,66;1;

Je-li na jednom DPB pěstováno více plodin, DPB musí být uveden s každou plodinou na samostatném řádku.

Vytvoření souboru

MZe předpokládá, že vytvoření souboru bude záležitostí odborných SW, které farmáři využívají a nebude nutné provádět případné ruční zásahy.

Pokud žadatel nedisponuje odborným SW a nechce provádět ruční editaci osevního postupu je možné vytvořit základ soubor z registru LPIS.

Postup tvorby importního souboru a následného importu  se skládá ze 4 kroků:

 1. Stáhněte z LPIS základ Excelu – přehled užívaných DPB.
 2. Stáhněte si číselník plodin, abyste doplnili ID.
 3. Vytvořte vlastní osevní postup.
 4. Nahrání souboru do předtiskové aplikace.

V LPISu pro farmáře je na přehledu účinných DPB možnost provést export do XLS. XLS soubor obsahuje v prvních 3 sloupcích potřebné údaje a postačí dopsat ID plodiny nebo její název.

ad 1) Stažení XLS s přehledem DPB z LPIS

Na základním přehledu DPB je k dispozici ikona XLS pro export DPB.

bod 1

Ad 2) Stažení číselníku plodin

Číselník plodin si stáhnete z aplikace Data ke stažení na eagri.cz.

ad 2

Číselník bude ještě rozšířen o další plodiny (např. úhor.).

Ad 3) Vlastní vytvoření osevního postupu

Postup ukazuje následující obrázek. Několik metodických poznámek:

 • Do postupu uvádíme hlavní plodinu sezóny - v případě pěstování krycí plodiny s podsevem (např. oves s podsevem jetele) rozhoduje, zda se krycí plodina sklidí v mléčné zralosti nebo na zrno. Pokud je krycí plodina sklizena na zrno, je hlavní plodinou pro žádost právě ta krycí plodina, v případě její sklizně v mléčné zralosti je hlavní plodinou plodina v podsevu.
 • Do postupu neuvádíme meziplodiny
 • Do postupu áváme i ty plodiny, které v době tvorby postupu na poli nejsou, ale budou zasety na počátku května (např. kukuřice)
 • Pozor plodina id = 0 –„Bez plodiny“ není úhor, ale nedefinovaná plodina. Plodina úhor bez porostu/s porostem má vlastní identifikátor ID.

ad 3

Je třeba zajistit, aby v kódu DPB byly uvedeny případné nuly na začátku. V závislosti na verzi a nastavení Excelu může být zapotřebí před uložením souboru převést kódy DPB začínající nulou na text (tj. nastavit formát buňky na „text“), aby se při uložení neprovedla transformace kódů do čísla a nezmizely nuly na začátku. Pokud bude v CSV souboru např. místo kódu 0703 číslo 703, příslušný DPB nebude při importu plodin v předtiskové aplikaci nalezen.

 

Následující obrázek ukazuje, jak se bude Váš vytvořený soubor s osevním postupem importovat do tvorby předtisku Jednotné žádosti.

ad 4

 

 

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem