přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Honitby v LPIS

6.9.2019

V LPIS lze nově zobrazit příslušnost dílů půdních bloků do konkrétní honitby. Více informací naleznete při prokliku novinky.

Ze zákona o myslivosti mají zemědělci z důvodů ochrany zvěře v honitbě povinnost oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin.  V LPIS lze nyní dohledat v jaké honitbě se obhospodařovaný díl půdního bloku nachází a rovněž zobrazit kontakt na obec s rozšířenou působností, kam honitba spadá. Na obci s rozšířenou působností si zemědělec může vyžádat kontakt na konkrétního uživatele honitby vůči, kterému má plnit oznamovací povinnost. Honitby v LPIS stručně shrnuje příručka, která je přílohou této novinky. Další informace o povinnostech uživatele honitby, držitele honitby a hospodařících subjektů naleznete v krátkém informačním materiálu uvedeném v příloze.

PDF Informační leták Otevírá se do nového okna. (534 KB) ; PDF Příručka Honitby v LPIS Otevírá se do nového okna. (301 KB)

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem