přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktualizace vrstvy erozní ohroženosti v LPIS pro sezónu 2012/2013

12.7.2012

V LPIS byla nasazena aktualizovaná vrstva erozní ohroženosti. Zároveň došlo k vylepšení nástrojů pro práci s erozní ohrožeností, mezi které patří např. zavedení „průhledných hranic“ mezi SEO, MEO a neohroženými půdami a zjednodušení škály barev. Více informací naleznete po prokliku této novinky.

Aktualizovaná vrstva erozní ohroženosti obsahuje opravy provedené na základě kladně vyřízených reklamací nápočtu erozních vrstev zaslaných do 30.4.2012. Dále došlo u opatření pro osevy v období 1.7.2012 k přebarvení podkladové vrstvy erozní ohroženosti pouze na 3 základní barvy (zelená, žlutá, červená). Legenda těchto vrstev je ve stromečku doplněna o popis „SEO“ (silně erozně ohrožená půda), „MEO“ (mírně erozně ohrožená půda) a „Neohrožená“. Ve stromečku vrstev si rovněž můžete pod vrstvou EROZE → Podkladová vrstva → Opatření pro osevy od 1.7.2012 – hranice, aktivovat pouze hranice SEO, MEO a neohrožené půdy, přičemž po zapnutí této vrstvy uvidíte na obrazovce hranice SEO/MEO a neohrožené půdy na podkladu ortofotomapy (leteckého snímku). Toto opatření by mělo výrazně zjednodušit identifikaci hranic SEO/MEO půdy v terénu. Hranice SEO jsou zvýrazněny odstínem červené: ▬▬▬. Hranice MEO jsou zvýrazněny odstínem žluté: ▬▬▬▬. Hranice neohrožené půdy jsou zvýrazněny odstínem zelené: ▬▬▬. Tyto polygony lze ze záložky „Eroze“ exportovat za daný PB/DPB ve formátu SHP pro práci s terénními GPS.

Popis změn obsahuje rovněž aktualizovaná příručka k erozi, která je přílohou této novinky

V případě nesrovnalostí v nápočtu vrstev či jiných dotazů, prosím kontaktujte Helpdesk MZe (helpdesk@mzecz), v případě reklamací podkladové vrstvy kontaktujte místně příslušnou osobu Celostátní sítě pro venkov.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem