přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
12.7.2012

Aktualizace vrstvy erozní ohroženosti v LPIS pro sezónu 2012/2013

V LPIS byla nasazena aktualizovaná vrstva erozní ohroženosti. Zároveň došlo k vylepšení nástrojů pro práci s erozní ohrožeností, mezi které patří např. zavedení „průhledných hranic“ mezi SEO, MEO a neohroženými půdami a zjednodušení škály barev. Více informací naleznete po prokliku této novinky.


4.6.2012

Novinky ve veřejném registru půdy LPIS

V registru půdy pro veřejnost (LPIS) došlo k rozšíření funkcionalit vyhledávání a prohlížení údajů Katastru nemovitostí. Bližší informace včetně příručky jsou k dispozici po prokliku nadpisu novinky.


14.2.2012

Aktualizace OPVZ v LPIS

V Registru půdy byla opětovně aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského s platností dat k 1. února 2012. V rámci této aktualizace došlo ke zohlednění některých reklamací zaslaných v průběhu 1. čtvrtletí 2012. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu a nereklamovali jste dosud údaje, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Termín další aktualizace bude zřejmě v dubnu nebo květnu.


8.2.2012

Data ke stažení - překryvy parcel KN a půdních bloků lze stáhnout hromadně

Na základě požadavků uživatelů byla rozšířena aplikace Data ke stažení o to, aby překryvy parcel KN s půdními bloky bylo možné snazším způsobem vyexportovat do MS Excel.


9.1.2012

Aktualizace OPVZ v LPIS k 31.12.2011

V Registru půdy byla opětovně aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského s platností dat k 31. prosinci 2011. V rámci této aktualizace došlo ke zohlednění některých reklamací zaslaných v průběhu 4. čtvrtletí. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu a nereklamovali jste dosud údaje, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Termín další aktualizace není zatím určen.


7.11.2011

Aktualizace OPVZ v LPIS k 6. listopadu 2011

V Registru půdy byla opětovně aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského s platností dat k 31. říjnu 2011. V rámci této aktualizace došlo ke zohlednění některých reklamací zaslaných v průběhu srpna až října. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu a nereklamovali jste dosud údaje, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Další aktualizace dat se očekává na konci prosinci 2011.


25.10.2011

Návrh změn zařazení k.ú. do ZOD

Na základě četných dotazů uživatelů uvádíme návrh změn zařazení katastrálních území do zranitelných oblastí dusičnanů. Návrh změn realizovaný v rámci novely nařízení vlády č. 103/2003 Sb.,. se nachází v současné době ve schvalovacím procesu. Seznam dotčených katastrálních území je k dispozici ke stažení po prokliku nadpisu novinky.


22.9.2011

Přepočet erozních opatření na blocích nad 35 ha

V důsledku zpřesněného algoritmu nápočtu protierozních opatření na mírně erozně ohrožených půdách (MEO) došlo u některých bloků nad 35 ha k přepočtení doporučených půdoochranných technologií. Změny se týkají výhradně bloků o výměře přes 35 ha, u kterých byla původně brána v potaz pro stanovení příslušných půdoochranných technologií celková maximální délka odtokové linie procházející plochou MEO půdy od okraje půdního bloku, a nově je vzata v potaz jen délka linie od okraje bloku po horní hranici plochy MEO půdy. Vzhledem k tomu, že se tedy délky odtokových linií pro účely použitého algoritmu zkrátily, opatření se zmírnila. Například u PB/DPB kde byla doporučována půdoochranná technologie S1, tj. souvrať a přerušovací pás, je po přepočtu v mnoha případech už nastaven kód S0, tj. postačí souvrať na okraji pozemku. Doporučujeme zemědělcům hospodařícím na PB/DPB větších než 35 ha prověřit tisk č. 11 - Erozní ohroženost PB/DPB, zda nedošlo ke změně v nastavených protierozních opatřeních.


16.9.2011

Problematika pokryvnosti půdy v rámci půdoochranných technologií - GAEC 2

Na základě výsledků jednání byly stanoveny limity pokryvnosti půdy pro splnění podmínky půdoochranné technologie na erozně ohrožených půdách.


7.8.2011

V LPIS spuštěna avizovaná podpora půdoochranných technologií na mírně erozně ohrožených půdách

V evidenci půdy došlo k výrazným úpravám souvisejících s definováním půdoochranných technologií pro mírně erozně ohrožené půdy. Osetí plochy vyjmenovanými širokořádkovými plodinami (bob setý, sója, slunečnice, brambory, řepa, kukuřice), která je v LPIS označená jako mírně erozně ohrožená, je od 1. 7. 2011 svázáno s povinností použít pro pěstování plodin půdoochranné technologie definované Ministerstvem zemědělství. Více informací najdete po prokliku nadpisu této novinky.

zobrazit po