přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
6.6.2016

Data meliorací ve formátu .shp ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 67 MB)

Data meliorací jsou volně dostupná ke stažení ve vektorovém formátu shapefile (shp). Jedná se o neaktualizovaná historická data pořízená Zemědělskou vodohospodářskou správou (ZVHS) digitalizací analogových map. Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje evidence meliorací a jejich změn v terénu, tak geometrický i atributový rozsah dat není kompletní. Data jsou poskytována bezplatně. Podmínkou pro další prezentaci či jiné použití těchto dat je vždy uvedení informace o zdroji (Zemědělská vodohospodářská správa/Ministerstvo zemědělství). Data lze používat pouze pro účely, které jsou v souladu s uvedenými vlastnostmi dat. Podrobnější informace o datech jsou uvedeny v přiloženém souboru Metodika digitalizace, který je součástí souboru ke stažení. Struktura dat je popsána v souborech Datový model HMS – vrstvy popis a Struktura SHP. Data jsou rozdělená do složek podle okresů ČR.