přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

SEurop hlášení Individuálně evidovaných zvířat / (IZR_SEI01A)

Název služby SEurop hlášení Individuálně evidovaných zvířat (IZR_SEI01A)
Popis služby Služba provádí zápis SEUROP hlášení klasifikace individuálně evidovaných zvířat do IZR. Zapsaná data jsou zafrontována ke zpracování na straně IZR.
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba provádí zápis SEUROP hlášení klasifikace individuálně evidovaných zvířat do IZR. Zapsaná data jsou zafrontována ke zpracování na straně IZR.

Vstupní data

Rozsah vstupních dat je kompletně popsán ve WSDL a v přehledné podobě v datovém modelu služby.

Kontroly

Vnitřně systém ověřuje, zda ušní známka zvířete náleží subjektu, který službu volá.

Chybové stavy

Typ (kód) Text Příčina
10 Neplatná hodnota pro údaj PROVOZOVNA JATKY. Provozovna s registračním číslem XXXX neexistuje. V parametru ProvozovnaChovatele byl předán jiný počet znaků než 8 anebo neexistující číslo provozovny.
11 Neplatná hodnota pro údaj PROVOZOVNA JATKY. Provozovna s registračním číslem XXXX nejsou jatka. Provozovna s daným registračním číslem nebyla k aktuálnímu dni nalezena v tabulce provozoven v databázi IZR s typem činnosti jatka.
30 Druh zvířete XXXX nelze skupinově evidovat. V parametru DruhZvirete byl zaslán jiný druh než TUR, OVC.
31 Vyplňte alespoň jeden z údajů: Provozovna chovatele, Provozovna obchodník, Země. V parametru ProvozovnaChovatele, ProvozovnaObchodnik anebo Zeme nebyla vyplněná odpovídající data.

 

Přílohy