přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Počty skupinově evidovaných zvířat pro výpočet intenzity pro zelenou naftu / (IZR_PSN01A)

Název služby Počty skupinově evidovaných zvířat pro výpočet intenzity pro zelenou naftu (IZR_PSN01A)
Popis služby Služba poskytuje počty skupinově evidovaných zvířat pro druh PRA (prasata) a DRU (drůbež) v konzistentní formě se způsobem výpočtu intenzity pro zelenou naftu k určitému zdaňovacímu období.
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba poskytuje počty skupinově evidovaných zvířat pro druh PRA (prasata) a DRU (drůbež) v konzistentní formě se způsobem výpočtu intenzity pro zelenou naftu k určitému zdaňovacímu období.

Pro účely generování podkladů pro vratku spotřební daně na naftu jsou pro komerční SW poskytovány počty skupinově evidovaných zvířat v konzistentní formě se způsobem výpočtu intenzity pro zelenou naftu. Pro tyto účely se používají stavy zvířat ke konci zdaňovacího období.

Vstupní data

Struktura vstupních dat je uvedena v datovém modelu služby - jedná se o:

  • rok,
  • měsíc.

Zdaňovací období, které vstupní údaje reprezentují musí být zadány pro ukončené zdaňovací období (nelze jej provést pro měsíc aktuální, ale vždy do minulosti).

Odpověď služby

V response jsou prezentovány údaje o počtu skupinově evidovaných zvířat.

Číselník kategorií (element KATEGORIEKOD) použitých ve službě

KODKATEGORIE

KATEGORIE

Poznámka

135

Prasata

Počet prasat bez prasnic

136

Prasnice

Počet prasnic

137 Jiná drůbež Ostatní drůbež
138

Nosnice

Počet nosnic

Chybové stavy služby

Kritické chyby - HTTP status 200

Kód Příčina
10 Subjekt s IDSZR xxxxx nebyl v IZR nalezen.
11 Request služby provádí subjekt s IDSZR XXX, který nemá evidována prasata ani drůbež.
12 Chyba vstupu data - výpočet zelené nafty je možné provádět pouze pro předchozí měsíce