přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Provozovny / (IZR_PRO01A)

Název služby Provozovny (IZR_PRO01A)
Popis služby Služba poskytuje informace o provozovnách a jejich změnách.
Verze služby 01A
Způsob autorizace BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace).
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba poskytuje informace o provozovnách a jejich změnách.

Vstupní data

Služba má 2 varianty:

 • Volání na existenci změny v provozovnách registrovaných v IZR dle zadaných podmínek.
 • Volání na stažení provozoven registrovaných v IZR dle zadaných podmínek.

Vrácené provozovny lze omezit podle následujících podmínek:

 • Stav provozovny – A - aktivní / Z - zrušená
 • Typ provozovny – v současné době existují tyto typy provozoven:
  • H - Hospodářství chovatele
  • O - Obchodník
  • A - Asanační podnik
  • S - Shromažďovací středisko
  • J - Jatky
  • L - Líheň
  • U - Uživatelské zařízení

Chybové stavy

Kód Text Příčina
10 Nelze použít DATUM při GETDATA=false. Zadána neplatná kombinace vstupních parametrů.
11 Nelze určit datum poslední změny. Podle zadaných podmínek nelze určit datum poslední změny.
12 Zadaný typ provozovny neexistuje v číselníku typů provozoven. Zadaný typ provozovny nebyl nalezen v číselníku typů provozoven.
14 Provozovny neobsahují data nebo nemají žádné změněny od uvedeného data. Tabulka provozoven pro dané podmínky neobsahuje data.

 

Přílohy