přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ověření původu telete (služba neslouží k doplnění původu) / (IZR_PLM01A)

Název služby Ověření původu telete (služba neslouží k doplnění původu) (IZR_PLM01A)
Popis služby Služba je určena k ověření původu telete.
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba je určena k ověření původu telete.

Vstupní data

Struktura vstupních dat je uvedena v datovém modelu služby - jedná se o:

  • provozovnu
  • stáj - nepovinně,
  • kolekce zvířat.

Odpověď služby

V response jsou prezentovány údaje z databáze ČMSCH (PLEMDAT).

Chybové stavy služby

Kritické chyby - HTTP status 500

Kód Text Příčina
10 Subjekt s IDSZR XXX nebyl v IZR nalezen. Subjekt s daným IDSZR nebyl nalezen v tabulce chovatelů v databázi IZR.
11 Neplatná hodnota pro údaj PROVOZOVNA. Délka musí být právě 8 znaků. V parametru PROVOZOVNA byl předán jiný počet znaků než 8.
12 Neplatná hodnota pro údaj PROVOZOVNA. Provozovna s registračním číslem XXX neexistuje. Provozovna s daným registračním číslem nebyla nalezena v tabulce provozoven v databázi IZR.
14 Provozovna XXX není vlastněna subjektem YYY. Daná provozovna má v databázi IZR v současnosti vazbu na jiný subjekt, než byl předán.