přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ověřování a zasílání hlášení - Tuři / (IZR_OZT01A)

Název služby Ověřování a zasílání hlášení - Tuři (IZR_OZT01A)
Popis služby Služba umožňuje ověřování validity hlášení nebo zasílání nových hlášení pro druh TUR (Tuři) do ústřední evidence zvířat (IZR).
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba umožňuje ověřování validity hlášení nebo zasílání nových hlášení pro druh TUR (Tuři) do ústřední evidence zvířat (IZR).

Vstupní data

Struktura vstupních dat je uvedena v datovém modelu služby.

Pokud je parametr jenOverit nastaven na true, provede se pouze ověření validity hlášení, v opačném případě se hlášení odešle.

Hlášení se odešle pouze v případě, že ověření validity nevrátí žádnou chybu:

  • V případě že validace není v pořádku, tak vrací chybový stav 5, který obsahuje kolekci validačních chyb.
  • V případě že je validace v pořádku a odeslání neselže (pokud je zvoleno odeslání), tak služba vrací true.
  • parametr Email - pokud bude tento parametr vyplněn, pak systém po zpracování volání služby s parametrem JenOverit = false odešle na uvedenou e-mailovou adresu mail potvrzující přijetí hlášení do systému IZR a v případě, že bude zpracování hlášení WEB službu v režimu on-line, pak i výsledek zpracování (stejně, jako se např. zasílá při zpracování hlášení z portálu farmáře).
    • Pokud parametr vyplněn není a zaslané hlášení je zpracováno On-line, pak je výsledek tohoto on-line zpracování odeslán na e-mailovou adresu, kterou má subjekt na portálu farmáře nastavenu v konfiguraci o odesílání mailů po on-line zpracování

Odpověď služby

V response je vraceno true, v případě že je validace v pořádku a odeslání neselže (pokud je zvoleno odeslání). Jinak se vrací chybový stav 5, který obsahuje kolekci validačních chyb.

Chybové stavy

Kód Text Příčina
2 (chybí vazba) Subjekt s IDSZR XXX nebyl v IZR nalezen. Subjekt s daným IDSZR nebyl nalezen v tabulce chovatelů v databázi IZR.
1 (validace) Neplatná hodnota pro údaj PROVOZOVNA. Délka musí být právě 8 znaků. V parametru PROVOZOVNA byl předán jiný počet znaků než 8.
2 (chybí vazba) Neplatná hodnota pro údaj PROVOZOVNA. Provozovna s registračním číslem XXX neexistuje. Provozovna s daným registračním číslem nebyla nalezena v tabulce provozoven v databázi IZR.
1 (validace) Provozovna XXX není vlastněna subjektem YYY. Daná provozovna má v databázi IZR v současnosti vazbu na jiný subjekt, než byl předán.
5 (validace) Chyba validace vstupních dat Ověřované hlášení není validní

 

Přílohy