přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hlášení a pohyby zvířat – Tuři / (IZR_HPT01B)

Název služby Hlášení a pohyby zvířat – Tuři (IZR_HPT01B)
Popis služby Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie TUR (Tuři). Služba obsahuje v odpovědi údaje o porodní hmotnosti.
Verze služby 01B
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů a hlášení k danému zvířeti – kategorie TUR (Tuři). Služba obsahuje v odpovědi údaje o porodní hmotnosti.

Popis služby

Služba umožňuje stažení všech nahlášených pohybů, hlášení k danému zvířeti evidovaných před odsunem zvířete z provozovny chovatele a hlášení doplnění původu zvířete. Tato služba poskytuje data pouze pro druh TUR (Tuři). Hlášení pro jiné druhy zvířat (ovce a kozy) mají vlastní webovou službu.

Rozdíl oproti verzi A

Odpověď služby je rozšířena o porodní hmotnost zvířete, která je ke zvířeti v systému MZe zapsána.

Vstupní parametry

Na vstupu služby je jedna ušní známka zvířete.

Kontroly

Vnitřně systém ověřuje, zda ušní známka zvířete náleží subjektu, který službu volá.

Chybové stavy

Typ (kód) Text Příčina
2 (chybí vazba) Subjekt s IDSZR XXX nebyl v IZR nalezen. Subjekt volající službu nebyl nalezen v seznamu chovatelů v DB IZR.
2 (chybí vazba) Neplatná hodnota pro údaj UsniZnamka. Zvíře s ušní známkou XXX a druhem OVC neexistuje. Zvíře dané ušní známky a druhu zvířete OVC nebylo nalezeno v databázi IZR.
2 (chybí vazba) Neplatná hodnota pro údaj UsniZnamka. Zvíře s ušní známkou XXX a druhem OVC nikdy nebylo ve stavu některé z provozoven subjektu YYY. Dané zvíře nikdy nebylo ve stavu některé z provozoven daného subjektu.
2 (chybí vazba) Pro chovatele YYY nebyla nalezena žádná provozovna. Pro daný subjekt nebyla nalezena žádná provozovna a to ani v historických datech.

 

Přílohy