přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuálně chovaná zvířata / (IZR_GAZ01A)

Název služby Aktuálně chovaná zvířata (IZR_GAZ01A)
Popis služby Služba pro získání dat o individuálně evidovaných zvířatech.
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba pro získání dat o individuálně evidovaných zvířatech.

Vstupní parametry

Službu lze volat ve 2 variantách:

  1. Volání na existenci změny v číselníku.
  2. Volání na stažení obsahu číselníku.

Při variantě 1 je vstupu je uvedena hodnota 0 v elementu GETDATA. V tomto případě bude v odpovědi datum poslední změny v datech a nebudou vráceny žádné údaje k DPB. Tento režim je určen pro snadnější způsob administrace verzí dat na straně konzumentského systému.

Při variantě 2 je na vstupu uvedena hodnota 1 v elementu GETDATA a systém vrátí úplný číselník.

 

Další volitelné parametry na vstupu služby:

  • PROVOZOVNA - možnost filtrace dat pouze za určitou provozovnu.
  • DRUH - možnost filtrace dat pouze za příslušný druh zvířat.
  • DATUM - Datum ke kterému dni byla zvířata na hospodářství umístěna. Pokud datum není vyplněn jedná se o aktuální (dnešní) datum. V případě, že je parametr GETDATA=0, parametr datum se ignoruje.

 

Přílohy