přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Chybníky přirozená plemenitba / (IZR_CHPP01A)

Název služby Chybníky přirozená plemenitba (IZR_CHPP01A)
Popis služby Cílem služby je pro konkrétní provozovnu, nebo za celý subjekt a datumový interval poskytnout chybníky z hlášení přirozené plemenitby.
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Cílem služby je pro konkrétní provozovnu, nebo za celý subjekt a datumový interval poskytnout chybníky z hlášení přirozené plemenitby.

Vstupní data

Jako povinné vstupní údaje jsou:

  1. GETDATA - určuje typ dat v odpovědi služby.
  2. DATUMOD - Začátek intervalu pro získání chybníku.
  3. DATUMDO - Konec intervalu pro získání chybníku.

Nepovinné vstupní údaje jsou:

  • Registrační číslo provozovny.

Element GETDATA

Speciálním voláním je případ, kdy na vstupu je uvedena hodnota FALSE v elementu GETDATA. V tomto případě bude v odpovědi datum poslední změny v datech a nebudou vráceny žádné údaje k DPB. Tento režim je určen pro snadnější způsob administrace verzí dat na straně konzumentského systému.

Další informace

  • Pro každé datum zpracování-chybníku bude prověřováno zda-li provozovna byla daným subjektem k tomuto datu vlastněna.
  • Jednotlivé chybníky jsou řazeny dle data sestupně.

Chybové stavy

Kód Text Příčina
10 Subjekt s IDSZR XXX nebyl v IZR nalezen. Subjekt s daným IDSZR nebyl nalezen v tabulce chovatelů v databázi IZR.
11 Neplatná hodnota pro údaj PROVOZOVNA. Délka musí být právě 8 znaků. V parametru PROVOZOVNA byl předán jiný počet znaků než 8.
12 Neplatná hodnota pro údaj PROVOZOVNA. Provozovna s registračním číslem XXX neexistuje. Provozovna s daným registračním číslem nebyla nalezena v tabulce provozoven v databázi IZR.
14 Provozovna XXX není vlastněna subjektem YYY. Daná provozovna má v databázi IZR v současnosti vazbu na jiný subjekt, než byl předán.

 

Přílohy