přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úpravy v EPH a IZR související s koňmi

24.5.2012

V návaznosti na změnu pokynů pro vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců a další změny byly provedeny úpravy v aplikaci pro vedení Registru koní v rámci registru zvířat a návazně v EPH došlo k rozšíření kategorií koní tak, aby lépe odpovídala váha v kategorii věku koně. Další podstatnou změnou je upravená Deklarace chovu koní pro účely plnění intenzity, kterou odevzdávají chovatelé – žadatelé o dotace AEO, LFA na SZIF prostřednictvím zemědělských agentur do 15. září. Deklarace je připravena na prodloužené kontrolní období 1.6. až 31.8. Detailní přehled změn zobrazíte proklikem nadpisu této novinky.

Změny provedené v registru zvířat (IZR) a evidencí přípravků a hnojiv (EPH) jsou rozepsány v bodech níže.

V EPH byl změněn způsob načítání koní z registru zvířat od ledna 2012.

V případě, že v IZR vedete registr koní držených v hospodářství, jsou koně načítané z IZR do EPH nově rozčleněni do kategorií dle věku a je k nim přiřazena různá hmotnost. Načtení koní z registru lze využít v EPH při zadávání pastvy, produkce statkových hnojiv a měsíční spotřeby krmiv. Kategorie používané v rámci EPH jsou nyní hříbata do 6 měsíců (200 kg), koně 0,5 – 1 rok (350 kg), koně 1 – 3 roky (500 kg), koně nad 3 roky (650 kg).

Při ručním zadávání koní (tj. stájový registr koní v IZR nevedete) lze využít výše uvedeného rozlišení kategorií koní také. Pokud však dělení do více kategorií využívat nechcete, vybírejte pro zadání jednotnou kategorii koní – koně bez rozlišení věku (500 kg).

V IZR byl změněn způsob zadávání narození hříběte.

K zadání narození hříběte na hospodářství se nově používá tlačítko „narození“. V případě, že hříběti ještě nebylo přiděleno životní číslo, vyplňuje se životní číslo matky hříběte. Pohyb „narození“ se podle pokynů ÚEK zapisuje pouze na blok č. 1, nikoliv do přísunů na blok č. 2. Postup hlášení narození hříběte je popsán v pokynech pro vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců, které jsou přílohou této novinky.

V IZR byl upraven způsob zadávání trvalého přísunu koně.

Při zadávání trvalého přísunu koně byly doplněny nové položky týkající se specifikace přísunu. Nově při zadávání přísunu vybíráte upřesnění typu přísunu (nákup, import, ustájení, pronájem, připuštění, jiný přísun). V případě výběru možnosti „jiný přísun“ uvádíte upřesnění položky jiný přísun (např. smluvní výpas). Povinně rovněž uvádíte buď hospodářství, ze kterého byl kůň přisunut (lze využít zadání CH v partnerech) nebo vyplňujete „jinou identifikaci místa přemístění“. Trvalý přísun koně se zapisuje jak na blok č. 1, tak na blok č. 2. Do ústřední evidence se hlášení o přemísťování koní, ani údaje o těchto zvířatech ustájených na hospodářství nezasílají.

V IZR došlo ke změně názvu sloupců bloku č. 2 a zobrazování údajů.

Blok č. 2 „Přemístění koní, oslů a jejich kříženců držených v hospodářství“ slouží k zaznamenávání všech přemístění (tj. odkud, kam a kdy byl kůň přemístěn). Uvádí se všechna přemístění, včetně účastí na svodu zvířat, úhynu apod. Zaznamenává se zde též první příchod nebo poslední odchod na nebo z hospodářství, s výjimkou narození. První příchod se zaznamená do sloupce „Datum přemístění zpět na hospodářství (datum příchodu)“, poslední odchod do sloupce „Datum přemístění z hospodářství (datum odchodu)“.

V IZR je nově možné zobrazit si stav koní k datu.

Pro účely zjištění stavu koní na hospodářství/stáji k určitému datu s rozlišením kategorie koně do 6 měsíců/nad 6 měsíců (kategorie mají rozdílný přepočtový koeficient pro výpočet intenzity HZ) byla vytvořena v registru koní v IZR nová záložka „Stav zvířat k datu“.

V IZR došlo ke změně způsobu výpočtu koní pro kontrolu podmínky intenzity hospodářských zvířat v LFA a AEO.

Na záložce „Tiskopisy změny“ je nově možnost výpočtu VDJ koní za období. Změna reaguje na novelu příslušných nařízení vlády, které nově nastavují povinnost plnit podmínky intenzity hospodářských zvířat za období od 1.6. do 31.8. Formulář SZIF deklarace chovu koní byl rovněž přizpůsoben uvedené změně. Platí, že formulář se odevzdává na SZIF prostřednictví AZV do 15. 9. 2012.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem