přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úpravy evidence přirozené plemenitby a registru koní

24.7.2011

V registru zvířat došlo k několika úpravám v evidenci přirozené plemenitby a registru koní. Přehled dílčích úprav naleznete po prokliku nadpisu novinku.

V oblasti Evidence přirozené plemenitby (EPP) byly provedeny následující úpravy:

 • V části Komunikace s ČMSCH/hlášení lze filtrovat podle typu hlášení (mohu zobrazit pouze typ hlášení přirozená plemenitba).
 • V části Vyhledávání a přehledy a v části Evidence přirozené plemenitby byl doplněn Přehled přirozené plemenitby. Sestava umožňuje zobrazit za určité období přehled nahlášené přirozené plemenitby s možností filtrování podle hospodářství. Pomocí sestavy mohu rovněž zjistit nahlášenou přirozenou plemenitbu k určitému býkovi (vyplním kolonku linie-registr) nebo určité plemenici (vyplním kolonku UZ plemenice). Tiskový výstup tvoří přehled přirozené plemenitby (klikem na tlačítko Tisk přehledu) v členění na jednotlivá hospodářství.
 • Při práci ze stádem v EPP došlo ke změně v přístupu k zkrácení/prodloužení býka ve stádě. Pomocí adekvátních tlačítek mohu nyní upravit interval stáda od-do. Na základě této změny se při odeslání hlášení v EPP vygeneruje hlášení s nově zadaným intervalem.
 • Je nově umožněno použít harémového býka v rámci hospodářství k více stádům najednou.
 • Je umožněno, aby se plemenice zařadila do stáda ke stejnému býkovi, když dojde k přesunu býka i s plemenicemi mezi hospodářstvími aniž by byla vyžadována 21denní technologická lhůta.
 • Byla upravena karta detailu zvířete, kdy jedná-li se o býka z ÚRP, bude uvedeno jeho jméno a linie+registr, a to v poli Údaje z ÚRP a pole registrace otce bylo rozšířeno o jméno býka.

V oblasti Registru koní byly provedeny následující úpravy:

 • Je možno zařadit koně bez UELN do registru koní pomocí speciálního tlačítka – veškeré údaje o koni pak uživatel vyplňuje sám. Přes vykřičník vedle „náhradního identifikátoru koně“ je později možné aktualizovat UELN, jakmile ho kůň získá.
 • Je možno trvale odsunout koně i k fyzické osobě, která nemá CZ tj. pak se vyplňuje pouze jiná identifikace místa např. adresa.
 • Je upraveno zobrazování průkazů čísla koně (i v tiskopisech) a na detailu koně je doplněna informace o tom jaká organizace průkaz koně vydala.
 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem