přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pastevní deník a zvláštní podpora na bahnice/kozy

11.6.2013

Nově poskytovaná podpora pasených bahnic/koz vyžaduje jako jednu z podmínek vedení záznamů o pastvě. Metodické vysvětlení ke způsobu vedení záznamu pastvy v souladu s podmínkami stanovenými nařízením vlády č. 60/2012 Sb. pro podporu bahnic/koz zobrazíte po prokliku této novinky. Aktualizací došlo ke zpřesnění záznamu pastvy na více parcelách.

Nově poskytovaná podpora pasených bahnic/koz vyžaduje jako jednu z podmínek vedení záznamů o pastvě. Konkrétně je vyžadováno:

  • V záznamu uvést ušní známku pasené bahnice/kozy, ale to pouze v případě, že se nepasou všechny ovce/kozy z hospodářství či jeho stáje dohromady, pak stačí uvést číslo hospodářství, případně stáje,
  • v záznamu uvést číslo půdního bloku/dílu a v případě pastvy na více půdních blocích/dílech všechny jejich čísla,
  • vést záznamy denně a 5 let je uchovávat, v záznamu uvést datum pastvy bahnic/koz.

Metodický výklad k tomu, jak je možné evidovat pastvu tak, aby došlo k naplnění výše uvedených podmínek poskytnutí platby, je tento:

  • Máte-li v ústřední evidenci pouze jedno hospodářství a v rámci něho ovce/kozy pasoucí se v jednom uceleném stádě, stačí v evidenci pastvy uvést číslo hospodářství. Máte-li v ústřední evidenci na jednom hospodářství ovce/kozy rozčleněné do více stád pasoucích se samostatně, lze využít možnosti rozdělení hospodářství na více stájí. Stáj je reprezentována dvojčíslím za vlastním číslem hospodářství. U záznamů pastvy více stád pak stačí uvést číslo hospodářství a stáje reprezentující dané stádo (Konkrétní příklad viz ukázka pastevního deníku v příloze této novinky).
    V obou případech lze využít při zadávání pastvy v EPH přes Portál farmáře možnost načtení stavů zvířat z registru zvířat, kdy se automaticky vyplňuje do kolonky „poznámka“ načtené CZ a případně stáj. Tento údaj je pak také vidět v sestavě pastvení deník.
  • Pokud pasete zvířata po více půdních blocích najednou a využíváte k vedení pastvy EPH, doporučujeme vytvořit si v LPIS areály. Přes areál lze zadat pastvu na více parcelách najednou. Je přitom ovšem nutné dodržet pravidlo, že v rámci jednoho cyklu lze evidovat pastvu na více půdních blocích jen tehdy, pokud jsou tyto bloky propojeny, resp. tvoří spojenou pastvinu.
  • Denním záznamem a povinností uvést datum pastvy je myšlena možnost vedení pastvy za období, nikoliv nutnost každodenního záznamu pastvy. Optimálně lze postupovat tak, že při přehnání zvířat na nový půdní blok/bloky uvedete do záznamů období předpokládané pastvy zvířat „od-do“. Po skončení pastvy na půdním bloku/blocích upravíte záznam „do“ tak, aby odpovídal skutečnosti a zároveň zaznamenáte období předpokládané pastvy zvířat „od-do“ na novém půdním bloku/blocích. Vedete-li pastevní deník ručně, lze pochopitelně doplnit období „do“ až po odchodu zvířat z půdního bloku.

V případě konkrétních metodických dotazů k vedení pastvy na portálu farmáře, kontaktujte prosím helpdesk MZe na adrese helpdesk@mzecz

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem