přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nový výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat

17.3.2015

Dne 18. 3. 2015 byla v Integrovaném registru zvířat zpřístupněna funkcionalita „Intenzita chovu – nová“ umožňující výpočet intenzit chovu hospodářských zvířat pro dotační tituly platné od roku 2015.

Detailní informace k novému výpočtu intezit chovu hosp. zvířat:

 • intenzita pro Agroenviromentálně-klimatická opatření (AEKO),
 • intenzita pro Oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA),
 • intenzita pro Ekologické zemědělství (EZ).

Hlavní změny oproti stávajícímu výpočtu Intenzit chovu hospodářských zvířat (Intenzita chovu – stará) spočívají v:

 • sjednocení přepočtových koeficientů pro jednotlivé druhy zvířat:
  • započítávání skotu od 0 do 6 měsíců,
  • započítávání ovcí nad 12 měsíců – zohledňuje se pouze věk zvířat (datum obahnění nebude zohledněno),
  • započítávání koz nad 12 měsíců – zohledňuje se pouze věk zvířat (datum okozlení nebude zohledněno),
 • změnu výpočtu intenzity pro opatření EZ – započtení jen zvířat nacházejících se na hospodářstvích v režimu EZ,
 • při výpočtu Intenzity pro LFA je do výměry TTP zahrnuta i kultura G (tráva na orné půdě), která má alespoň 50 % překryv s kulturou T k 30. 9. 2014.

Dále byla zavedena úprava, informující chovatele, v jakém časovém horizontu se předpokládá dokončení výpočtu s ohledem na počet výpočtů čekajících ve frontě.

Stávající výpočty intenzit pro dotační tituly platné do konce roku 2014 (Intenzita AEO, LFA a Intenzita PRV) byly umístěny pod odkaz „Intenzita chovu – stará“.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem