přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Možnost delegování práv pro přístup do IZR

20.9.2011

V Integrovaném zemědělském registru (IZR) byla spuštěna funkcionalita, která uživateli umožňuje delegovat na jiný subjekt (tzv. delegáta) práva pro přístup do jeho dat IZR. Funkcionalita je určena uživatelům (chovatelům), kteří chtějí jinému uživateli umožnit přístup do určité přesně stanovené části jejich dat v IZR, aniž by museli jinému subjektu sdělovat své heslo na Portál farmáře. Typickým příkladem je možnost vedení evidence léčení, evidence přirozené plemenitby či vedení stájového registru pověřeným pracovníkem místo vlastního chovatele (poradcem,veterinářem, či jiným chovatelem). Předpokladem je, že pověřená osoba bude mít vlastní přístup do portálu eAGRI, který přiděluje místně příslušná Agentura pro zemědělství a venkov. Další informace je možné zobrazit po prokliknutí nadpisu této novinky.

Nově může uživatel (chovatel) v IZR delegovat na jiný subjekt práva pro přístup k určité (přesně stanovené) části dat IZR. Funkcionalita je založena na následujících principech:

 1. Uživatel, na kterého budou chovatelem určitá práva delegována (dále delegát), nemusí - ale může – být sám chovatelem. Musí však mít zřízen vlastní přístup a heslo na Portál farmáře (přidělují místně příslušné Agentury pro zemědělství a venkov – AZV).
 2. Práva se delegují vždy k přesně vymezené funkcionalitě/agendě IZR. Chovatel může na konkrétního delegáta delegovat práva (např. přístup do stájového registru) ve variantě:
 • pouze pro čtení – tj. zobrazení evidovaných dat bez možnosti jejich změny,
 • zároveň i pro zápis – tj. delegát bude mít možnost místo chovatele funkcionalitu sám využívat (např. provádět pohyby ve stájovém registru a odesílat hlášení do ústřední evidence apod.)
 1. Aktuálně je umožněno delegovat práva pro následující agendy:
 • objednávky nových ušních známek a duplikátů ušních známek,
 • hlášení do Ústřední evidence,
 • hlášení SEUROP (platí pouze pro provozovny typu jatky),
 • vedení stájového registru v IZR,
 • evidence léčení,
 • evidence léčebných přípravků (evidence léků),
 • evidence přirozené plemenitby.

Jednotlivé uvedené agendy se pochopitelně liší v závislosti na konkrétním druhu zvířat.

 1. Pokud jsou chovatelem na delegáta delegována práva k určité agendě IZR, může chovatel i nadále používat danou funkcionalitu sám. Pokud bude delegát provádět i aktivní úkony v IZR (odesílat hlášení), pak budou v systému uloženy informace o tom, kdo provedl přílušnou operaci.
 2. Chovatel může delegovat práva pro přístup do IZR i pro více delegátů zároveň a to i pro shodnou funkcionalitu.
 3. Zodpovědnost za vedení a evidenci dat v IZR zůstává stále na vlastním chovateli. Delegováním některých práv na delegáta dochází pouze k situaci, kdy data (např. evidence léčení či evidence přirozené plemenitby) jsou evidována jiným subjektem než vlastním chovatelem.

Návod, jak používat funkcionalitu delegování v IZR, je popsán v příručce, která je ke stažení v příloze této novinky.(návod je rovněž vložen i přímo v aplikaci IZR).

Související odkazy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem