přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úpravy evidence léčení a drobné opravy registru zvířat

22.1.2011

V registru zvířat došlo k úpravám evidence léčení a řadě dílčích drobných úprav. V evidenci léčení byly zavedeny tzv. "šablony léčení",pomocí nichž lze zadávat rychle opakované léčebné úkony.Rovněž došlok optimalizaci rychlosti zadávání léčení a úpravám vzhledu zadávacího formuláře v prohlížeči Firefox. V neposlední řadě bylo umožněno zadávat léčení i pro vyřazená zvířata. V současné době se ještě řeší připomínky k evidenci léčení od ekologických zemědělců. Detailní přehled úprav registru zvířat naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Úpravy evidence léčení

  1. Léčení vyřazených zvířat - za účelem doplnění léčebných úkonů k již vyřazeným zvířatům bylo ve stájovém registru doplněno tlačítko Léčení vyřazených zvířat pomocí něhož se otevře formulář, na kterém zadáte datum úkonu a druh zvířat a systém nabídne přehled zvířat k danému historickému datu.
  2. Opravy v Mozilla Firefox - došlo k úpravě zadávacího okna tak, aby ukládací tlačítka při malém rozlišení monitoru nemizela mimo obrazovku. Rovněž byl upraven vzhled formuláře.
  3. Šablony léčení - šablony slouží k rychlému zadávání opakovaných léčebných úkonů. Šablonu vytvoříte tak, že v levém menu Léčení kliknete na odkaz Šablony léčení a stiskněte tlačítko PŘIDAT. Vyplníte šablonu. Následně při zadávání úkonu můžete hned v horní části zadávacího formuláře léčení vybrat příslušnou šablonu, která předvyplní formulář. Logicky můžete předvyplněné hodnoty korigovat.

Další úpravy registru zvířat

  1. Klíčová sestava Individuální zvířata byla doplněna o sloupce Stáj a Kategorie. Připravuje se možnost filtrování této sestavy.
  2. Byl opraven tisk stájového registru do MS WORD při zadání omezujícího intervalu (tisk doposud chybně nenačítal odchozí pohyby).
  3. Byly doplněny infookna v Mozilla Firefox při najetí myší na pole cizí provozovny na Detailu zvířete a seznamu zvířat na provozovně.
  4. V tiscích do XLS byl u ušní známky vizuelně oddělen kodex.
  5. Byl opraven formulář hromadného narození telat - nově přednačítá vybrané matky a je uzpůsoben pro Mozillu Firefox.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem