přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zjednodušení evidence spotřeby krmiv v EPH

2.8.2011

V aplikaci Evidence přípravků a hnojiv (EPH) byla na základě připomínek uživatelů zjednodušena funkcionalita pro evidenci měsíční spotřeby krmiv. Nově uživatel nemusí evidovat spotřebu na stáje, ale může pracovat se souhrnnými údaji za celé hospodářství (oddělené kategorie zvířat jsou v obou variantách zachovány). Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Na formuláři měsíční spotřeby krmiv bylo ke tlačítku pro načtení počtu zvířat z IZR doplněno zaškrtávací políčko sloužící pro volbu, zda kategorie mají být členěny dle stájí. V nově otevřeném formuláři měsíční spotřeby krmiv je políčko nezaškrtnuté, tj. je přednastaveno, aby načtení stavů zvířat proběhlo souhrnně za celé hospodářství. Pokud uživatel chce evidovat spotřebu krmiv v členění na kategorie a stáje, musíí uživatel toto políčko před načtením dat z IZR nejprve sám zaškrtnout.

Popisovaná změna má dopad i do způsobu načtení pastev (resp. spasené zelené hmoty). Zelená hmota bude k jednotlivým kategoriím vyplněna v návaznosti na variantu načtení dat z IZR (tedy buď ve členění na stáje nebo naopak za celé hospodářství).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem