přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Sada drobných úprav v EPH

16.5.2012

V rámci aplikace Evidence přípravků a hnojiv byla v poslední době doplněna řada dílčích funkcionalit, které odráží připomínky uživatelů. Jedná se např. o rychlý náhled na zadané aplikace na konkrétním pozemku, zjednodušený tisk v rámci evidence krmiv, doplnění nového typu ustájení "separace kejdy skotu" nebo úprava celkového přehledu stavu skladu. Detailní přehled novinek neleznete po prokliku nadpisu novinky.

1.       Byl doplněn rychlý náhled pro konkrétní zemědělskou parcelu poskytující informace jaké aplikace přípravků na ochranu rostlin (POR) a hnojiv se na parcele vyskytují za poslední tři roky.

Tyto údaje pak mohou sloužit pro lepší přehlednost, které přípravky či hnojiva (a v jaké dávce) byly na parcele již evidovány, aby se uživatel vyhnul např. nežádoucí duplicitní aplikaci apod.

Zmíněné informace jsou v EPH dostupné na formuláři aplikací a to jak pro konkrétní zemědělskou parcelu (menu Parcely – Nová aplikace) či pro aplikace přes areál (menu Areály – Nová aplikace) a pro jejich zobrazení slouží ikonka  modrého "I" , která je dostupná u názvu příslušné zemědělské parcely.

Po stisku ikony se objeví obrazovka, obsahující k parcele přehledné informace o aplikacích POR či hnojiv, datumech použití, cílových plodinách, evidovaných dávkách POR či hnojiv nebo cílových škodlivých organismech (v případě POR).

2.       V části produkce statkových hnojiv byla pro kategorie skotu nově přidána možnost ustájení Separace kejdy, kdy vznikne v EPH na příslušných skladových kartách produkce tzv. fugátu z kejdy skotu a separátu z kejdy skotu.

Množství vyrobeného separátu a fugátu pak vychází z koeficientů pro produkci kejdy skotu dle vyhlášky č. 274/1998 Sb. v poměru fugátu a separátu 9:1.

3.       Kontrolní sestava Roční limit N (tj. dodržení ročního limitu max. 170 kg N/ha zemědělského podniku v organických, organominerálních a statkových hnojivech) nově kontroluje a zohledňuje splnění této podmínky také v rámci ekologického zemědělství. Tato kontrolní sestava tak platí kromě zemědělců hospodařících ve zranitelných oblastech dusičnany i pro uživatele EPH, kteří mají dle evidence půdy (LPIS) alespoň jeden pozemek v systém ekologického zemědělství či v přechodném období.

4.       V menu Skladové karty – Tisky přehledů byla doplněna možnost tisku také celkového přehledu roční spotřeby krmiv (evidované od roku 2011 v samostatné sekci – Měsíční spotřeba krmiv).

Dále bylo původní označení pro variantu tisku „Regleta“ nahrazeno/přejmenováno na variantu Sumární přehled karet a tato sestavy byla rozšířena tak, aby pro jednotlivé krmiva, POR či hnojiva byly příjmy a výdaje lépe rozklíčovatelné.

5.       Na obrazovce Správa karet krmiv/produktů byla ke kusovým krmivům doplněna hodnota počtu kusů (balíků) na skladě. Jedná se o počet nespotřebovaných balíků, který se aktuálně (k dnešnímu datu) vyskytuje na příslušné skladové kartě krmiva pro danou šarži.

6.       V menu Měsíční spotřeba krmiv je možné nyní tisknout celkový roční přehled spotřeby krmiv jak ve variantě rozlišení pouze druhů hospodářských zvířat (skot, ovce, koně atp.) nebo ve variantě rozlišení i jednotlivých kategorií (skot – telata, jalovice do 2 let apod.)Zvolená varianta tisku se řídí tlačítky „Tisk dle kategorií“ nebo „Tisk dle druhů“.

Na způsobu zadávání spotřeby se nic nemění.

7.       Pro sestavu Osevní postupy je doplněna možnost rychlé přípravy osevního postupu pro jarní či naopak podzimní sezónu. Úprava a zjednodušení spočívá v přidání tlačítek 31.5. a 30.11., které v kombinaci se zadaným kalendářním rokem umožní tisk příslušného osevního postupu.

I nadále však samozřejmě zůstává možnost vytisknout si tuto sestavu k jakémukoli libovolnému datu.

Do sestavy Osevní postupy pak dále byla přidána informace k jednotlivým zemědělským parcelám o aktuálně platném závazku AEO (tj. platném ke dni, který je po sestavu zvolen).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem