přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Plánované spuštění elektronického podávání žádosti o uznání množitelského porostu

17.2.2011

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský od 1. března 2011 spouští elektronický příjem žádosti o uznání množitelského porostu. V souvislosti s elektronickým příjmem žádostí bude k dispozici i přístup k výsledkům přehlídek porostů. Více informací získáte po kliknutí na nadpis novinky.

Příjem elektronických žádostí vychází ze způsobu podávání žádostí, který fungoval v minulých letech a dále tento způsob rozšiřuje.

Od 1.3.2011 lze podávat elektronicky žádost nebo číst výsledky přehlídek:

  1. prostřednictvím osivářského SW nebo
  2. prostřednictvím webového formuláře na Portálu farmáře.

Dodavatelé osivářských SW byli při vývoji nového způsobu komunikace osloveni a s některými již proběhly úspěšné testy komunikace. Pro všechny dodavatele je dostupný popis webových služeb vč. předpřipravné komunikační komponenty (OOS_GVP01A, OOS_ZUP01A).

Žadatelé bez osivářského SW mohou využít webového formuláře na Portálu farmáře pro podání žádosti nebo pro zobrazení přehlídek porostů.

Podmínkou pro podávání žádostí prostřednictvím osivářského SW je mít platné přihlašovací údaje do Portálu farmáře. Platné přihlašovací údaje jsou také vyžadovány pro čtení výsledků přehlídek porostů. Bez přihlašovacích údajů lze pouze vytvořit elektronickou verzi žádosti, tuto si vytisknout, uložit nebo odeslat do datové schránky ÚKZÚZ.

 

Důležité upozornění: Dosavadní způsob podávání žádostí o uznání množitelského porostu datovým soubor, který byl odesílán emailem na ÚKZÚZ již nebude podporován.

 

Elektronický příjem žádosti zatím nenahrazuje podání podle správního řádu.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem