přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Portál farmáře

Hlavním účelem Portálu farmáře je zpřístupnění aplikací registrů Ministerstva zemědělství a podřízených organizačních složek státu (ÚKZÚZ, SVS, ÚHUL), a to jak pro přihlášené, tak pro nepřihlášené uživatele.

 

 

  1. Jak se přihlásím na Portál farmáře?
  2. Co mi Portál farmáře nabízí?
  3. Jaký je rozdíl mezi portálem farmáře MZe a SZIF?

 

Při přihlášení do Portálu farmáře si, prosím, překontrolujte Vámi zadanou e-mailovou adresu. Na tuto adresu jsou zasílány sestavy a stavové informace z Registru zvířat (IZR). V případě, že Vámi zadaná e-mailová adresa není platná, není Vám možné tyto informace doručit.

Pro nastavení e-mailových adres můžete použít funkcionalitu „Editace kontaktů".


zobrazit po
22.1.2011

Úpravy evidence léčení a drobné opravy registru zvířat

V registru zvířat došlo k úpravám evidence léčení a řadě dílčích drobných úprav. V evidenci léčení byly zavedeny tzv. "šablony léčení",pomocí nichž lze zadávat rychle opakované léčebné úkony.Rovněž došlok optimalizaci rychlosti zadávání léčení a úpravám vzhledu zadávacího formuláře v prohlížeči Firefox. V neposlední řadě bylo umožněno zadávat léčení i pro vyřazená zvířata. V současné době se ještě řeší připomínky k evidenci léčení od ekologických zemědělců. Detailní přehled úprav registru zvířat naleznete po prokliku nadpisu novinky.


21.1.2011

Úprava aplikace Registru přípravků na ochranu rostlin

Aplikace Registru přípravků na ochranu rostlin byla upravena na základě připomínek uživatelů. Především byla doplněna možnost "rychlé předvolby" pro vyhledání přípravků bez často vyhledávaných omezení (vyloučení použití ve II. pásmu OPVZ, dodržování ochranných pásem kolem vod či okrajů pozemků). Současně je v detailních kritériích pro vyhledávání doplněna možnost filtrovat přípravky pro moření osiva.


18.1.2011

Letecké snímky v LPIS pro farmáře aktualizovány

V registru půdy pro farmáře byly aktualizovány letecké snímky oblasti "střed" pořízené v roce 2010 s přesností 25 cm. Tyto snímky jsou podstatně přesnější než ty doposud používané a budou využity v rámci procesu mimořádné aktualizace hranic půdních bloků. Doporučujeme věnovat případným úpravám hranic pozornost.


11.1.2011

Elektronické hlášení pro vinaře na SZPI

V Registru vinic byla uživatelům portálu farmáře zpřístupněna tři nová podání pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI). Jedná se o Hlášení o zvyšování cukernatosti, Oznámení o zvyšování/snižování obsahu kyselin a Hlášení o slazení. Elektronické hlášení nevyžaduje digitální podpis. Bližší informace a aktualizovanou příručku naleznete po prokliku nadpisu novinky.


23.12.2010

Změny v předávání dat SRS o použití POR

Režim předávání statistických dat o použití POR Státní rostlinolékařské správě doznal od loňského roku několika dílčích změn. Předávání z programů Agronom od AGINFO a GCÚpravy od GEOCENTRUM je umožněno ve zjednodušené formě bez nutnosti nahrávat data do EPH. Předávaná data jsou zasílána rovnou v agregované formě do systému SRS. Dále došlo k metodickému zpřesnění předávání aplikací, které byly provedeny před zasetím. Bližší informace zjistíte po prokliku nadpisu novinky.


23.12.2010

Vedení stájového registru na Portálu farmáře plnohodnotně nahrazuje papírovou formu registru

Na základě četných dotazů chovatelů připomínáme, že vedení stájového registru na Portálu farmáře plnohodnotně nahrazuje papírovou formu stájového registru (tzv. "žlutý sešítek"). Program stájového registru je provozovaný Ministerstvem zemědělství a vyvíjený ve spolupráci s ČMSCH, čímž logicky patří mezi schválené programy pro vedení stájového registru. Další informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


23.12.2010

Registr koní mohou chovatelé nově vést na Portálu farmáře

V rámci registru zvířat na Portále farmáře si mohou chovatelé koní nově vést Registr koní v hospodářství v elektronické podobě. Funkcionalita zajišťuje povinné výstupy z tzv. bloku 1 a bloku 2 a dále předvyplňuje formuláře pro odeslání do Ústřední evidence koní Slatiňany a deklarace chovu koní pro SZIF. Efektem vedení Registru koní na portále je také to, že se průměrné stavy koní automaticky načítají do aplikace EPH za účelem nápočtu produkce statkových hnojiv a pastvy. Rovněž je možné ke koním nahrát fotografie. Bližší informace a příručku naleznete po prokliku nadpisu novinky.


13.12.2010

Elektronické hlášení doplnění původu při narození

Do Registru zvířat byla doplněna možnost elektronického hlášení doplnění původu telete při narození. Funkcionalita je k dispozici pouze ve Stájovém registru, a to jen současně s narozením telete. Doplnění původu prováděné až poté, co chovatel obdržel PLS, se musí nadále provádět papírovou metodou. U ovcí a koz bude možné skrze elektronické hlášení Opravit datum narození nebo matku. Bližší informace zjistíte po prokliku nadpisu novinky.


10.12.2010

Spuštěno on-line zpracování hlášení prasat

V registru zvířat bylo spuštěno on-line zpracování hlášení prasat a farmové zvěře. Chovatelé tak při odeslání elektronického hlášení z Portálu farmáře nebo ze Stájového registru vedeného na portále nemusí již čekat na měsíční zpracování, ale ke zpracování dojde do cca 5 minut po odeslání. Výsledek zpracování je viditelný v archivu hlášení a o zpracování je současně informován uživatel mailem. Mailové adresy je vhodné proto aktualizovat v levém menu Registru zvířat, v části Ostatní/Administrace adres. Aktualizovaná příručka je k dispozici ke stažení po prokliku nadpisu novinky.


10.12.2010

Spuštěna evidence léků a léčení v rámci registru zvířat

Registr zvířat na Portále farmáře byl rozšířen o funkcionalitu evidence léků a léčení, které jsou chovatelé povinni vést podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a navazující vyhlášky č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče. Bližší informace a uživatelskou příručku naleznete po prokliku nadpisu novinky.

zobrazit po