přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna MZe je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Ministerstvu zemědělství, opatřených platným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou.

Je provozována v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu).

Možnosti elektronického podání:

Prostřednictvím e-mailu: podatelna@mzecz
Prostřednictvím datové schránky: ID DS: yphaax8
Maximální velikost datové zprávy: 20 MB

Na technickém nosiči dat (CD, DVD): Dokumenty větší než 10MB, které není možné doručit pomocí e-mailu ani pomocí datové schránky, je možné doručit na CD/DVD pouze po předchozí dohodě na adresu:

Název Adresa Adresa WWW Popis Komentář
Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Datové zprávy informativní povahy a obecné dotazy neopatřené elektronickým podpisem je možné zaslat na adresu: info@mzecz.

Požadavky na elektronické podání:

Podporované formáty elektronického podání:

 • pdf (Portable Document Format)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • odt (Open Document Text)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)

Podporované formáty příloh elektronického podání:

 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Maximální velikost zprávy pro elektronické podání v podobě datové zprávy (doručené e-mailem či do datové schránky):
10MB včetně příloh. Dokumenty v objemu nad 10 MB je možné po domluvě doručit na technickém nosiči dat.

Přípustné technické nosiče dat:
CD / DVD

Kontrolní mechanizmy elektronické podatelny prověřují, zda je datová zpráva v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, opatřena platným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou a časovým razítkem. Kontrola se provádí i nad jednotlivými dokumenty podání v návaznosti na § 69a, odst. 5 zák. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek je zaznamenán v potvrzovacím protokolu.

Povinnost opatřit podání výše uvedenými náležitostmi neplatí jen v případě, že je datová zpráva odeslána z datové schránky fyzické osoby.

 

Zaměstnanec zajišťující provoz elektronické podatelny

Kamila Břízová, administrativní pracovník, tel. 221 812 313, kamilabrizova2@mzecz {KamilaBrizova2@mzecz}, Ministerstvo zemědělství

 

Doporučující postup pro komunikaci s podatelnou

Pro urychlení komunikace si, prosím, připravte:

Komunikace ve věci Vámi odeslané datové zprávy:

 1. ID datové zprávy v ISDS (informačním systému datových schránek)
 2. Číslo jednací a spisovou značku Vaší zprávy
 3. Datum a čas odeslání zprávy

Komunikace ve věci datové zprávy odeslané z MZe:

 1. ID datové zprávy v ISDS (informačním systému datových schránek)
 2. Jednací číslo a spisovou značku uvedenou v datové zprávě
 3. Datum a čas doručení datové zprávy