přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Legislativa ČR

Právní předpisy České republiky.

Předpis Název předpisu
215/2004 Sb. Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění
298/2020 Sb. Vyhláška č. 298/2020 Sb., o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání (účinná od 1. 7. 2020)
465/2009 Sb. Vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu (účinná do 30. 6. 2020)