přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změna nařízení o blokových výjimkách (ABER)

25.2.2019

Evropská komise přijala dne 19. února 2019 nařízení Komise, kterým dochází k technické revizi nařízení Komise (EU) č. 702/2014 o blokových výjimkách v oblasti zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (tzv. ABER).

Provedené úpravy ABER se týkají podpory rozvoje venkova v odvětví lesnictví (úpravy v čl. 32, 33, 35, 38 až 41) a nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech (úpravy v čl. 44 až 48).

Komise se zaměřila na změny čistě technického charakteru, které se omezují na nezbytné aspekty pro poskytování podpory na rozvoj venkova, v odvětví lesního hospodářství a na nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech.

Nad rámec těchto změn pak došlo z podnětu ČR také k sjednocení podmínky inkasního příkazu se zněním tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) - pro kontrolu nesplacených inkasních příkazů jsou nově relevantní podpory pouze od poskytovatelů v rámci ČR.

Revidované úpravy ABER vstoupí v platnost 12.3.2019.

Úplné znění změnového nařízení Komise je dostupné zde.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem