přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Registr de minimis: vyhledání podpor i bez registrace příjemců

17.4.2020

Centrální registr podpor malého rozsahu (registr de minimis) na portálu eAGRI nyní opět umožňuje příjemcům vyhledat souhrnnou výši podpor de minimis čerpaných konkrétním subjektem, a to bez nutnosti předchozí registrace.

Registr de minimis nyní opět umožňuje vyhledat bez předchozí registrace souhrnnou výši podpor de minimis čerpaných konkrétním příjemcem. Údaje o vyhledaných fyzických osobách jsou zveřejněny tak, aby byly v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, a nedocházelo tak ke kolizi s ochranou osobních údajů.

Informace o souhrnné výši čerpání podpor de minimis konkrétním subjektem je možné získat prostřednictvím vyhledávacího formuláře zde.

Pro detailní přehled o jednotlivých obdržených podporách i nadále doporučujeme příjemcům podpor zřízení registrovaného přístupu na portál eAGRI. Formulář žádosti a postup při jejím podávání naleznete zde.

Zveřejnění části údajů o čerpaných podporách de minimis by mělo rovněž přispět ke snížení administrativní zátěže pro podniky zasažené dopady pandemie COVID-19 a urychlit tak podávání žádostí o podporu v režimu de minimis.

Závěrem připomínáme, že veřejně dostupné souhrny čerpání mají pouze informativní charakter a v žádném případě nenahrazují vlastní evidenci příjemce podpory. Rovněž tak není tímto jakkoliv dotčena povinnost poskytovatelů podpor de minimis důsledně ověřovat možnost poskytnutí podpory prostřednictvím registru de minimis.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem