přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prodloužení doby použitelnosti některých předpisů v oblasti veřejné podpory do 30. 6. 2014

4.12.2013

Evropská komise prodloužila dobu použitelnosti následujících předpisů, u kterých měla skončit platnost 31. 12. 2013.

  • nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001 (prodlouženo nařízením Komise (EU) č. 1114/2013),
  • pokynům Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 (prodlouženy sdělením Komise 2013/C 339/01),
  • nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (prodlouženo nařízením Komise (EU) č. 1224/2013).

Protože je řada dalších nástrojů veřejné podpory stále v procesu revize a nebude možné dokončit úpravu uvedených nařízení do konce roku tak, aby byla plně použitelná od začátku roku 2014, prodloužila Evropská komise dobu jejich použitelnosti o půl roku, tj. do 30. 6. 2014.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem