přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 - 2020 (verze 2)

14.10.2016

Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 (dále jen „Příručka") byla aktualizována na základě novely prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Dále byly zapracovány podněty Státního zemědělského intervenčního fondu a žadatelů o podporu / příjemců dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 (dále jen „PRV“).

Příručka byla rozšířena o přehled a vizualizaci jednotlivých log a doplněna o příklady použití jednotlivých nástrojů povinné publicity v textové i přílohové (grafické) části. Dále byly minimalizovány odkazy na metodické materiály MMR tak, aby žadatel/příjemce dotace získal potřebné informace v jednom dokumentu. Doplněny byly také odkazy a příklady využití internetového generátoru nástrojů povinné publicity Ministerstva pro místní rozvoj. V návaznosti na aktualizaci podmínek pro zadávací řízení byla z Příručky odstraněna povinná publicity v této oblasti.

Vzhledem ke skutečnosti, že příjemci dotace mají povinnost zajistit nástroje povinné publicity od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, je účinnost aktualizované verze Příručky k datu 1.11.2016. 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem