přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 - 2020 (verze 5) - platná a účinná od 6. 8. 2019

6.8.2019

V souvislosti s úpravou aplikace pro zveřejňování výsledků projektů spolupráce PRV na základě dosavadních zkušeností s administrací projektů byla provedenaúprava příslušných pasáží Příručky pro publicitu PRV 2014-2020 (dále jen „Příručka pro publicitu“).

Zejména se jedná o kapitolu 2.3 a přílohy 1 až 5., kde byly zpřesněny některé formulace, aby se snížila chybovost příjemců dotace. Současně byly upraveny šablony pro licenční ujednání uvedené v přílohách 6 a 7 Příručky pro publicitu.

Příručka pro publicitu bude platná a účinná od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách MZe (6. 8. 2019). Zároveň je v Příručce pro publicitu zakotveno přechodné období do 31. 8. 2019 pro akceptaci formulářů licenčních ujednání dle předchozí platné Příručky pro publicitu (verze 4).

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem