přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pravidla pro publicitu

Tato sekce obsahuje informace týkající se povinné publicity příjemců dotací v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Ministerstvo zemědělství připravilo pro účely jednotného postupu příjemců dotace příručku, která vymezuje základní povinnosti příjemců dotace, které musí zabezpečit během realizace projektu, v době do tří měsíců po dokončení realizace projektu atd.

V příloze naleznete samotnou Příručku pro publicitu PRV 2014-2020, Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 a loga ke stažení.


zobrazit po
  • 1
6.8.2019

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 - 2020 (verze 5) - platná a účinná od 6. 8. 2019

V souvislosti s úpravou aplikace pro zveřejňování výsledků projektů spolupráce PRV na základě dosavadních zkušeností s administrací projektů byla provedenaúprava příslušných pasáží Příručky pro publicitu PRV 2014-2020 (dále jen „Příručka pro publicitu“).


8.8.2018

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 - 2020 (verze 4) - platná a účinná od 8. 8. 2018

Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 je aktualizována v návaznosti na Pravidla pro žadatele pro 7. kolo příjmu žádostí.


13.12.2017

Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (třetí vydání) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Hlavní technické úpravy v Manuálu JVS měly za cíl kompletní sjednocení s výstupy z Generátoru nástrojů povinné publicity. Došlo např. ke zjednodušení schémat (jasnější znázornění kót, např. pro poměrový výpočet se používá pouze „x“), k úpravě pravidel pro skládání více log v souladu s generátorem (větší volnost při skládání s atypickými logy), ke sjednocení povinných nástrojů s generátorem.


2.8.2017

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 - 2020 (verze 3) - platná a účinná od 2. 8. 2017

Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 (dále jen „Příručka“) je aktualizována v návaznosti na Pravidla pro žadatele pro 5. kolo příjmu žádostí, kde byla u některých operací zavedena povinnost předkládání vybraných příloh Žádostí o platbu elektronicky prostřednictvím nové aplikace na Portálu Farmáře „Projekty spolupráce PRV“.


16.12.2016

Zpřesnění platnosti Příručky pro publicitu PRV 2014-2020

Došlo k vydání technického zpřesnění Příručky pro publicitu PRV 2014-2020.


14.10.2016

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 - 2020 (verze 2)

Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 (dále jen „Příručka") byla aktualizována na základě novely prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Dále byly zapracovány podněty Státního zemědělského intervenčního fondu a žadatelů o podporu / příjemců dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 (dále jen „PRV“).


21.7.2016

Metodický výklad k Příručce pro publicitu PRV 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 327 KB)

Na základě dotazů veřejnosti zveřejňujeme Metodický výklad k Příručce pro publicitu.


27.5.2016

Logo PRV JPG Otevírá se do nového okna. (JPG, 110 KB)

Jedna z variant loga PRV ke stažení.


27.5.2016

Logo EU + věta PRV JPG Otevírá se do nového okna. (JPG, 360 KB)

Jedna z variant loga EU - rozšířeného o 4 řádky doprovodného textu (název + slogan programu) ke stažení.


20.1.2016

Loga EU + věta PRV + logo bez upřesnění programu RAR Otevírá se do nového okna. (RAR, 14 MB)

V příloze naleznete aktuální sady log EU pro PRV vztahujících se k druhému vydání Manuálu jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (viz níže).

Přikládáme také nové logo EU bez názvu operačního programu, jehož použití je možné pouze v případech, které povolí Národní orgán pro koordinaci (např. výzvy na projekty konečných žadatelů v rámci strategií CLLD).


20.1.2016

Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (druhé vydání) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci vydal v aktuálním a doplněném znění Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (dále "Manuál"). Došlo k opravě v anglických verzích loga EU (špatný překlad ESIF a název OP PIK). Došlo k doplnění textu na str. 41 týkající se upřesnění, že rozhodující je výše veřejného příspěvku, tj. dotace.

Na Manuál navazuje aktualizovaná sada log EU, která je uvedena výše.


8.9.2015

Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 (verze 1) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 508 KB)

Příručka, která vymezuje základní povinnosti příjemců dotace, které musí zabezpečit během realizace projektu, v době do tří měsíců po dokončení realizace projektu atd.


8.9.2015

Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020, vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj, Národním orgánem pro koordinaci.


8.9.2015

Loga EU + věta PRV ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 11 MB)

Varianty loga EU - rozšířeného o 4 řádky doprovodného textu (název + slogan programu)


8.9.2015

Logo LEADER JPG Otevírá se do nového okna. (JPG, 72 KB)

Logo LEADER ke stažení.


8.9.2015

Loga PRV ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 17 MB)

Varianty loga PRV ke stažení.

zobrazit po
  • 1